Het kloppend hart van Waterland
Live

Woningbouw op locatie Sebastianusschool in Ilpendam stap dichterbij

Gepubliceerd: Maandag 02 december 2013 16:42

Woningbouw op locatie Sebastianusschool in Ilpendam stap dichterbij

Gemeente Waterland en de Rooms Katholieke (RK) Parochie in Ilpendam hebben op 26 november 2013 een overeenkomst getekend voor de realisatie van vijf vrije sectorkavels op de locatie van de voormalige St. Sebastianusschool en het naastgelegen grasveld aan de Kievitstraat in Ilpendam.

De locatie St. Sebastianusschool staat al enige tijd op het woningbouwprogramma van de gemeente. Toen de school verhuisde naar de brede school De Grote Grutto is de locatie aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie. De RK Parochie, eigenaar van het naastgelegen grasveld, heeft destijds bij de gemeente aangegeven dat zij haar grond ook wil bestemmen als woningbouwlocatie. De gemeente heeft hiermee ingestemd en is daarom een samenwerking aangegaan. Wethouder Patrick Kools: “Dit is een erg belangrijke mijlpaal in het project. Nu we afspraken hebben gemaakt met de parochie, kunnen we een start maken met het wijzigen van het bestemmingsplan om woningbouw mogelijk te maken.” Nu de uitgangspunten van de samenwerking zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente en RK Parochie, wordt het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het gaat dan om één bestemmingsplan voor het gehele leegstaande terrein. Wethouder Kools: “In het bestemmingsplan leggen we bijvoorbeeld de bouwvlakken en de hoogte van de woningen vast. Hierbij sluiten we natuurlijk aan bij de omliggende woningen, zodat het plan moeiteloos opgaat in de omgeving.” Naar verwachting wordt het voorontwerpbestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2014 ter inzage gelegd. Dan kunnen de inwoners van Waterland reageren op de plannen. Bron: gemeente Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services