Het kloppend hart van Waterland
Live

Waterlandse coalitiepartijen presenteren coalitieakkoord

Gepubliceerd: Vrijdag 11 mei 2018 12:25

Waterlandse coalitiepartijen presenteren coalitieakkoord

Woensdag 9 mei om 17.00 uur hebben de vier coalitiepartijen hun programma (coalitieakkoord) gepresenteerd aan de pers en PIM was erbij. Het is een akkoord op hoofdlijnen geworden zodat er voldoende gelegenheid is om details nader in te vullen.

Na de verkiezingsuitslag waar Waterland het CDA tot de grootste partij heeft verkozen zijn veel gesprekken met alle partijen geweest. Volgens Jelle Kaars (CDA) lagen de programmapunten van de zes partijen niet eens zo ver uit elkaar maar uiteindelijk is gekozen voor een coalitie met Groen Links, D66 en PvdA. VVD en WaterlandNatuurlijk zijn oppositiepartijen.

Het coalitieakkoord draagt de titel ‘Duurzaam, sociaal en toekomstbestendig’ maar de grootste zorg gaat uit naar de financiën. Door het uit de rails lopen van de kosten in het sociale domein de laatste twee jaar van de vorige coalitie heeft Waterland een tekort van 4 miljoen euro en het neemt nog circa twee maanden in beslag om uit te zoeken hoe dit is ontstaan en hoe het verder moet met de financiën. Dit is ook de reden om alleen op hoofdlijnen een akkoord te sluiten. De partijen zijn het wel eens dat er bezuinigd moet worden (ten faveure van verhoging van de OZB, de belastingen die de burger betaalt). Investeringen kunnen pas gedaan worden als de financiële situatie bekend is en onder controle is gebracht.

Een belangrijk punt de komende periode is bestuurskracht. Gaat Waterland fuseren of meer samenwerken met andere gemeenten in de regio of blijven we zelfstandig? Hier stonden de partijen voor de verkiezingen tegenover elkaar met vooral PvdA als sterke voorstander van een fusie. Besloten is nu om de komende twee jaar te gebruiken om een brede discussie op gang te brengen waar meerdere partijen gehoord worden net zoals met de omgevingsvisie is gedaan. Een referendum is niet aan de orde maar de kernraden, instanties en betrokken partijen worden hierin meegenomen en over twee jaar wordt er een besluit genomen, dus in 2020.

Wat de zorg betreft worden de tekorten gedekt door de algemene reserve in 2017 en 2018. De financiën worden onderzocht en erna kan worden bekeken of er bezuinigd wordt of dat er andere maatregelen als anders inkopen worden genomen. De gemeente blijft een sociaal beleid voeren, zeggen de vier fractievoorzitters toe. De IBU (budget) wordt in juni wel opgemaakt en sluitend gemaakt maar zonder zorgtaken en met de toezegging dat er later begrotingswijzigingen komen.

Bouwen, wonen en voorzieningen
Er lopen diverse projecten in Waterland waar zo’n 1000 woningen worden gebouwd, binnen de kernen. 30 procent sociale huur/koop blijft gehandhaafd. Het Galgeriet zal in fasen worden bebouwd. De coalitie heeft gekeken naar de bibliotheek en voor de komende twee jaar is het contract met Karmac getekend maar overstappen naar een openbare bibliotheek zal nader worden bekeken. Wat de milieustraat betreft, hier wordt bekeken waar deze zal komen en belangrijk zijn zowel dienstverlening naar de burger als de kosten.

Duurzaamheid en energietransitie
De coalitie is voorstander van alternatieve vormen van energie en staat positief tegenover uitbreiding van windenergie bij de Nes. Het landschap, vooral de aantrekkelijkheid en duurzaamheid zijn speerpunten. Weidevogels terugbrengen, door biodiversiteit en vernatting staan hoog op de agenda.

Onderwijs, cultuur en sport
De grootste uitgaven voor verbetering van de locaties van de basisscholen zijn gedaan. Alleen de scholen op Marken en in Broek vergen nog financiële inspanningen. Sporthal ’t Spil en sportpark Markgouw moeten aangepakt worden maar er wordt pas over besloten als de financiële situatie in kaart is gebracht.

Economie, toerisme en recreatie
De ondernemers zijn onmisbaar in Waterland, de economische agenda wordt geactualiseerd en voortgezet. Wat dit inhoudt zal blijken de komende vier jaar. De coalitie zet in op kleinschalig toerisme.

Al met al een akkoord op hoofdpunten met een positieve uitstraling van de vier partijleiders. Dinsdag 15 mei (nb dinsdag geen donderdag) is er een raadsvergadering over het coalitieakkoord en met de beëdiging van de vier beoogde wethouders: Jelle Kaars (CDA), Astrid van de Weijenberg (Groen Links), Ton van Nieuwkerk (PvdA) en Bas ten Have (D66).

De raadsvergadering begint om 20.00 uur (niet om half 8) en PIM zendt het live uit.

 

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services