Het kloppend hart van Waterland
Live

Waterland zet eerste stap in voorbereiding besluit bestuurlijke toekomst

Gepubliceerd: Donderdag 20 december 2018 12:34

Waterland zet eerste stap in voorbereiding besluit bestuurlijke toekomst

In het proces om te komen tot een besluit over de bestuurlijke toekomst van gemeente Waterland is de eerste fase praktisch afgerond.

Onder begeleiding van De Argumentenfabriek zijn met uiteenlopende groepen aanwezigen voor- en tegenargumenten verzameld over de drie opties zelfstandig blijven, ambtelijk fuseren en bestuurlijk fuseren. De opbrengst van de denksessies, drie argumentenkaarten, wordt meegenomen in de fases II en III.
 
Inspirerende bijeenkomsten
De denksessies zijn prima verlopen. De aanwezigheid van een uiteenlopende groep belanghebbenden maakte dat er verschillende ideeën en impulsen werden ingebracht. Door de strakke leiding werden de aanwezigen “gedwongen” de voor- en tegenargumenten voor de drie mogelijke hoofdopties steeds scherper te formuleren. Na de verwerking van alle input in drie argumentenkaarten wordt fase I daarmee begin januari 2019 afgerond.
 
Volgende fases
In de volgende fase verzamelen we de inbreng van omliggende gemeenten. Aan die gemeentebesturen is de vraag gesteld ons te laten weten wat zij willen inbrengen in ons proces. Deze input wordt tevens meegenomen in de derde fase met name om kaders aan de discussie te kunnen geven. Verwacht wordt dat deze antwoorden uiterlijk 1 maart 2019 zijn ontvangen. Daarmee is dan fase II afgerond.
 
In fase III gaan we in gesprek met de inwoners van Waterland. Het is de bedoeling om een grote groep inwoners te bereiken en met hen te discussiëren over de voor- en tegenargumenten van de drie opties. De uitkomsten van fase I en fase II vormen daarvoor de basis. Op dit moment is de exacte invulling van deze fase nog niet gereed. Informatie daarover volgt zo spoedig mogelijk.
 
Bron: Gemeente Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services