Het kloppend hart van Waterland
Live

Waterland weer 6 gedecoreerden rijker

Gepubliceerd: Donderdag 26 april 2018 11:08

Waterland weer 6 gedecoreerden rijker

Foto: Pieter Pereboom

Burgemeester Kroon heeft donderdag 26 april in het gemeentehuis van Waterland aan zes inwoners van de gemeente een koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Voorafgaand aan Koningsdag vindt in elke gemeente de Lintjesregen plaats. Dit jaar is dat dus op donderdag 26 april 2018. In de gemeente Waterland heeft burgemeester L.M.B.C. Kroon zes Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Dit in aanwezigheid van familie en vrienden en alle nog in Waterland wonende gedecoreerden. De bijeenkomst vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Monnickendam van 10.00 tot 12.00 uur.

De volgende inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
1. Mevrouw A.B. (Ali) Dekker uit Monnickendam
2. Mevrouw E.C. (Emmy) Terburg-van Lammeren uit Monnickendam
3. De heer A. (Adri) van Lopik uit Monnickendam
4. De heer C. (Cor) Roos van Marken
5. De heer D. (Dirk) Schipper van Marken
6. Mevrouw A. (Ans) Evenboer-Louw uit Broek in Waterland

Informatie over de gedecoreerden van de gemeente Waterland 2018:

1. Mevrouw A.B. Dekker uit Monnickendam
Mevrouw Dekker is een gewaardeerd bestuurslid en spelend lid van de muziekvereniging Olympia/Con Brio in Monnickendam. Naast haar vele bestuurstaken geeft zij op vrijwillige basis muziekles aan leerlingmuzikanten. Ook is zij de bevlogen activiteitenbegeleider bij evenementen voor de jeugd en organisator van allerlei evenementen.
Daarnaast coördineert zij het ophalen van oud papier voor de vereniging. Ook beheert zij in een team het verenigingsgebouw, draait bardiensten en verzorgt de schoonmaak. Zonder de tomeloze inzet van vrijwilligers zoals mevrouw Dekker is het niet mogelijk een muziekvereniging draaiende te houden Zelf is zij in 2017 52 jaar lid van de muziekvereniging Olympia/Con Brio. Ook is mevrouw A.B. Dekker is een vaste basis in de organisatie en begeleiding van de avondvierdaagse in de gemeente Waterland. Door het jaar heen is actief bij de voorbereidingen, zoals uitzetten van de routes en promotie. Zij zorgt dat de vrijwilligers de cursus verkeersregelaar kunnen volgen. Tijdens de jaarlijkse avondvierdaagse is zij het aanspreekpunt en ziet toe op de prijsuitreiking. 

 
2. Mevrouw E.C. (Emmy) Terburg-van Lammeren uit Monnickendam
Mevrouw Terburg-van Lammeren is sinds 1962 naast een actief lid en muzikant van de muziekvereniging Olympia/Con Brio ook instructrice van haar zelf ontworpen lesmethode voor slagwerkers. Zij heeft op vrijwillige basis honderden jeugdleden opgeleid bij verschillende muziekverenigingen in de regio. Daarnaast begeleidt zij diverse activiteiten, zoals schoolprojecten en geeft voorlichting over het spelen bij een muziekvereniging. Ook benadrukt zij het belang van het verenigingsleven voor jeugdigen in het bijzonder. Zij is actief en een stabiele factor bij de verenigingsavonden en bestuursvergaderingen en zorgt zij voor de inwendige mens. Zij is een bevlogen en geliefde vrijwilliger en onmisbaar voor deze vereniging. Ook geeft zij op vrijwillige basis elke week muziekles aan een leerling met een verstandelijke beperking van de Stichting Philadelphia. Door deze intensieve begeleiding is het mogelijk dat deze leerling en volwaardig lid is van de muziekvereniging en kan deelnemen aan het verenigingsleven.
Vanaf 1975 tot 2014 was mevrouw Terburg-van Lammeren lid was van het orkest van de Christelijke Muziekvereniging Juliana op Marken. Naast haar lidmaatschap heeft zij de jeugdige leden van de drumband begeleidt en geïnstrueerd. Ook was zij altijd bereid hand en spandiensten te verrichten bij de repetities en bij concoursen en optredens in binnen- en buitenland.
Mevrouw Terburg - van Lammeren was van 1989 tot 1998 onbezoldigd instructeur van de leden van Malletband "de Woudklappers" in Schagerbrug. Onder de bezielende leiding van haar man en bevlogen manier van lesgeven van haarzelf is de Malletband uitgegroeid van een lyraband in de laagste divisie naar een in de topdivisie. Met het concerterend werk staat de Malletband “de Woudklappers” op grote podia en festivals waar ze moderne, klassieke en bekende nummers ten gehore brengen. De manier van lesgeven wordt tot op heden toegepast bij jeugdige nieuwe leden. 
 
3. De heer A. (Adri) van Lopik uit Monnickendam
Vanaf 1990 was de heer Van Lopik voorzitter van het Interkerkelijk Koor Melody in Monnickendam. Naast het in goede banen leiden van de bestuursvergadering zorgde de heer Van Lopik voor de communicatie naar de weekbladen. Hij was verantwoordelijk voor de contacten met de Protestantse gemeente. Van 1990 tot 2010 was heer Van Lopik actief betrokken bij het wekelijks ophalen van het oud papier in de hele gemeente Waterland. Zo worden de financiën van het koor wat verlicht. Daarnaast wordt met de opbrengst, op initiatief van de heer Van Lopik elke twee jaar een goed doel financieel gesteund. Per 1 februari 2018 is het Interkerkelijk Koor Melody opgeheven.
De heer Van Lopik zet zich sinds 1975 vele uren per week in als coördinator van beeld en geluid van de digitale uitzendingen van de kerkdiensten van de Grote of Sint Nicolaaskerk in Monnickendam. Via het kanaal van het verzorgingshuis Swaensborch en de Lokale Omroep worden kerkdiensten, maar ook rouw en trouwdiensten uitgezonden naar de bewoners van het verzorgingshuis, zodat ook degene die minder goed te been zijn, toch de kerkdiensten kunnen bijwonen. Tegenwoordig verzorgt hij ook de uitzendingen via internet, zodat iedereen een kerkdienst kan volgen. Hij maakt in zijn functie als coördinator een rooster voor de inzet van de camera-vrijwilligers voor deze uitzendingen. Om de kosten voor de Grote Kerk te beperken, heeft de heer Van Lopik in de begintijd van de digitalisering met andere vrijwilligers zelf de bekabelingswerkzaamheden ter hand genomen. Daarnaast komt de heer Van Lopik elke week bij de bewoners van het verzorgingshuis thuis om op verzoek hun televisietoestel juist te programmeren en uitleg te geven. 
 
4. De heer C. (Cor) Roos van Marken 
Vanaf 2008 is de heer Roos een zeer actief en betrokken bestuurslid van IJsvereniging Marken en sinds 2015 voorzitter. In hetzelfde jaar is er ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum een wandeltocht uitgezet door Marken. En groot succes en in 2016 met nieuwe route herhaald. Alles onder leiding van de heer Roos. Hij legt de contacten tussen andere verenigingen, de KNRM en de KNSB en geeft diverse trainingen. De heer Roos is de drijvende kracht en medeoprichter in 2010 van de Stichting Gouwzee. Hierin zijn de IJsclub Monnickendam Olympia, IJsclub Volendam en IJsclub Marken verenigd. Van deze Stichting is hij voorzitter en secretaris. In de periode 2002-2014 was de heer Roos secretaris van het schoolbestuur Basisschool De Rietlanden op Marken. Per 1 januari 2012 is de Basisschool gefuseerd met andere (Waterlandse) schoolbesturen. Hij was mede verantwoordelijk voor de realisatie van de fusie en omvorming van de Rietlanden met de Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW). Na de fusie is de heer Roos secretaris geweest van het bestuur van de nieuw opgerichte steunvereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in Marken.
De heer Roos is sinds 2000 wekelijks actief voor de Zondagsschool Marken. Hij is begeleider van de Marker kinderen tot 11 jaar in het onderricht van christelijke waarden in de Grote Kerk op Marken. 
 
5. De heer D. (Dirk) Schipper van Marken 
De heer Schipper is vanaf 1980 op vrijwillige basis in diverse bestuurlijke functies betrokken bij de Federatie Nederlandse Vakvereniging Bouwen en Wonen regio Waterland en Purmerend. Van 1980 tot 1998 was hij naast bestuurslid ook een veelvuldig geraadpleegde vraagbaak voor de leden. Van 1991 tot 2001 vervulde hij de functie van afdelingspenningmeester en van 1995-1996 en van 2009- 2017 was hij afdelingssecretaris. Van 2003 tot 2007 was hij lid van de “Gouden Driehoek Noord-Holland”, een samenwerkingsvorm van de FNV tussen Raad van Commissarissen, bestuurder en de ondernemingsraad om de zogenaamde “zachte” kant van de organisatie op de verschillende agenda's te zetten en een positief arbeidsklimaat te bevorderen. Ook is hij in 1993 en in 2001 tijdens twee periodes afdelingsvoorzitter geweest. Nu is hij vanaf 2001 promotiekaderlid. Zijn werkzaamheden bestaan uit notulen maken, wekelijks thuis leden ontvangen, jubilarissen bezoeken en het bondsuitje organiseren en contact onderhouden met het afdelingsbestuur. De FNV prijst de heer Schipper voor zijn actieve inzet en betrokken houding naar de leden.
De heer Schipper is de constante factor bij de Protestantse Gemeente op Marken. Hij is vanaf 1990 tot op heden lid van de bestuurlijke Commissie van Bijstand. Deze commissie organiseert diverse activiteiten met als doel het inzamelen van gelden voorde plaatselijke kerk en goede doelen in het algemeen. Daarnaast bezorgt hij al meer dan 20 jaar wekelijks het kerkblad. Naast klusjesman en schoonmaker van de kerk is hij aanspreekpunt voor vele zaken van de kerkelijke samenleving op Marken.
De heer Schipper is zijn functie als bestuurslid onderhoudszaken dagelijks te vinden bij het Dorpshuis Het Trefpunt op Marken. Hij verzorgt hier naast zijn bestuurlijke taken, zoals inkoop van onderhoudstaken, zelf ook de onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan het hele gebouw. Hij treedt wekelijks een dagdeel op als gastheer voor de bezoekers van het dorpshuis. Daarnaast zorgt hij er zelf voor dat activiteiten in de zalen worden voorbereid en opgeruimd voor de volgende gebruikers. Door zijn vroege start ontvangt hij dagelijkse de leveranciers en bezoekers. Maar ook buiten het gebouw verzorgt hij het terrein en de begroeiing. Hierdoor heeft Het Trefpunt altijd een toegankelijke en verzorgde uitstraling. In 2010 was hij als adviseur en uitvoerder nauw betrokken bij de renovatie van het oude gedeelte van het dorpshuis en als adviseur betrokken bij de nieuwbouw van de aanbouw. In 2016 werd zijn bouwkundig advies en hulp graag geraadpleegd voor de vervanging van het lichtnetwerk, na een donatie van de Regiobank. Zonder de grote vrijwillige inzet van de heer Schipper zou de lokale functie van het dorpshuis niet zo kunnen functioneren als nu. 
 
6. Mevrouw A. (Ans) Evenboer-Louw uit Broek in Waterland 
Sinds 1993 is mevrouw Evenboer-Louw vele uren per week actief bij de voetbalvereniging SDOB in Broek in Waterland. In haar functie als secretaris is een collegiaal bestuurder. Omdat zij de enige vrouw binnen het bestuur is, geeft zij met haar vrouwelijke kijk op zaken vaak een positieve richting aan de besluitvorming. Hiermee levert zij een belangrijke bijdrage aan de bestuurlijke lijn van de vereniging. 
Door haar stimulerende bijdrage aan een loterij is zoveel geld binnengekomen dat naast de aanschaf van kunstlicht ook het onderhoud van het door de gemeente verstrekte kunstgras kan worden onderhouden.
Zij had een belangrijke ondersteunende functie bij de officiële ingebruikname van het tweede kunstgrasveld. Jaarlijks organiseert zij de populaire prutrace van de voetbalverening. Naast haar vele bestuurstaken is mevrouw Evenboer-Louw een actieve vrijwilliger bij de voetbalvereniging. Zij wast de sporttenues van het eerste elftal en ook voor kantinediensten draait zij haar hand niet om. Zij wordt uitermate gewaardeerd om haar inzet door het bestuur en door de leden. Vanaf 1988 is mevrouw Evenboer-Louw een actief lid van de Koninklijke EHBO vereniging in Broek in Waterland. Zij zet zich in als activiteitenbegeleider bij diverse gelegenheden zoals de Avondvierdaagse in Broek in Waterland, Monnickendam en Marken. Zo ook bij de jaarlijkse Broekerfeestweek en de 5-jaarlijkse feestweek en Korendag en diverse festivals in de gemeente. Er wordt graag en veelvuldig een beroep gedaan op haar kundigheid op het gebied van veiligheid.
Sinds 2015 is zij bestuurslid en secretaris van de EHBO-vereniging. Naast de verschillende werkzaamheden voor de bestuursvergaderingen organiseert zij de jaarlijkse beginnerscursussen, herhalingslessen, lezingen en oefeningen voor de leden. Mevrouw Evenboer-Louw verzorgt met liefde haar ernstig gehandicapte zoon die na een ongeval blijvend zwaar gehandicapt is. Naast de lichamelijke verzorging, zorgt zij ervoor dat hij naar de wedstrijden van voetbalverenigingen in Marken en Broek in Waterland. Dit om haar zoon niet te isoleren. Haar zoon is een volwaardig lid van de samenleving gebleven.
Mevrouw Evenboer-Louw wordt in de gemeente gezien als een aimabele vrouw die zich altijd veelvuldig en belangeloos inzet voor de lokale gemeenschap en bijdragen levert aan de sociale samenhang en leefbaarheid in de maatschappij.
 
Bron: Gemeente Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services