Het kloppend hart van Waterland
Live

Waterland heeft een coalitieakkoord

Gepubliceerd: Dinsdag 28 juni 2022 18:07

Waterland heeft een coalitieakkoord

Waterland Natuurlijk, VVD, PvdA en Groen Links hebben op maandag in het gemeentehuis hun coalitieakkoord aan de pers gepresenteerd. Het akkoord is ondertekend door Yvonne Gras, Tjeerd Hoekstra, Petra van Lint en Vincent Koerse.

De pers kreeg pas pal voor de persconferentie het akkoord in handen dus dat kwam niet ten goede aan de voorbereiding, maar de fracties waren open in het beantwoorden van de vragen die er waren.

Het thema van het coalitieakkoord is "Waterland: Vrij. Sociaal. Groen." Het woordje vrij staat voor de vrijheid die terugkomt in de VVD (waar sociaal en groen ook duidelijk bij de andere partijen terug te vinden is) en staat ook voor de nieuwe bestuurscultuur met geen dichtgetimmerd coalitieakkoord. Op veel onderwerpen zullen meerderheden gevonden moeten worden, ook buiten de coalitie. Verbetering van de burgerparticipatie staat ook vooraan in het akkoord.

De volgende portefeuilleverdeling op hoofdlijnen is afgesproken. De details worden verder uitgewerkt in de eerste collegevergadering:

- WaterlandNatuurlijk: kandidaat Harm Scheepstra Mobiliteit, Openbare Ruimte, Facilitair Beheer, Personeel en Organisatie, Project Nota verbonden partijen.
- GroenLinks: kandidaat Astrid van de Weijenberg Sociaal Domein, Milieu, Duurzaamheid en Energietransitie.
- PvdA: kandidaat Ton van Nieuwkerk Ruimtelijke Ordening, Wonen, Grondzaken en project Galgeriet.
- VVD: kandidaat Roland Wolters Financiën, Economische Zaken, project Milieustraat, sport, onderwijs, werk en inkomen en toerisme. Burgemeester: Marian van der Weele Wettelijke taken, informatiebeveiliging, cultuur, erfgoed, dijkverzwaring.

Voor wat betreft het dienstverband van de wethouders wordt uitgegaan van de huidige tijdsnorm; die bedraagt in totaal 2,8 fte dus 0,7 fte voor iedere portefeuillehouder.

Volgende stappen
Op 30 juni is nog een voorbereidende raadsvergadering in de huidige setting. Op 7 juli is de raadsvergadering met de beëdiging van de wethouders. 

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services