Het kloppend hart van Waterland
Live

Wat als er weer een hoge waterstand is in het Markermeer?

Gepubliceerd: Woensdag 06 juli 2022 22:50

Wat als er weer een hoge waterstand is in het Markermeer?

Foto: Omroep PIM

Omroep PIM sprak naar aanleiding van de hoge waterstand en de wateroverlast begin april met Marian van der Weele (burgemeester Waterland) en met HHNK (Hoogheemraadschap). Er waren nog wat open eindjes dus we hebben de burgemeester gevraagd opnieuw naar het Hemmeland te komen, waar we toen ook stonden. Nu het droog was, een goed moment om te vragen wat er bij een volgende watercrisis gaat gebeuren.

De burgemeester gaf aan diverse gesprekken te hebben gevoerd die ertoe hebben geleid dat er nieuwe procedures zijn. Bij verwachting van flink verhoogd water zal Rijkswaterstaat de waterschappen informeren die de gemeente en de eventueel betrokken bedrijven in de regio informeert over een dreigend hoog waterpeil (overstroming). 


Wat gebeurt er dan voor de mensen en bedrijven die buitendijks gevestigd zijn?
Hoogheemraadschap gaf in een eerder interview aan verantwoordelijk te zijn voor de dijken en het land binnen de dijken, niet erbuiten. Hierop gaf de burgemeester aan dat de Veiligheidsregio dan in het geweer komt. Gemeente Waterland is onderdeel van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De veiligheidsregio zet dan een crisisteam op en zij zullen de betrokkenen informeren, helemaal als het op een evacuatie aan komt.

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services