Het kloppend hart van Waterland
Live

Vrije Statenvergadering vraagt aandacht voor Vrijheid en Tolerantie

Gepubliceerd: Vrijdag 18 mei 2018 16:41

Vrije Statenvergadering vraagt aandacht voor Vrijheid en Tolerantie

Burgemeester Kroon ondertekende in Waterlandsmuseum De Speeltoren een vertaling van de notulen van de in 1572 gehouden Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht.

In 1572 vond in Dordrecht de Eerste Vrije Statenvergadering plaats met de steden Dordrecht, Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Gorinchem, Gouda, Haarlem, Hoorn, Leiden, Medemblik, Oudewater en Monnickendam. Deze twaalf steden ondertekenden de eerste notulen van die bijeenkomst. 
 
Het grote belang van die Statenvergadering is de eerste stap op weg naar onafhankelijkheid van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ofwel wat meer populair gezegd: de start van wat nu Nederland heet. Het was toen de periode van de Tachtigjarige Oorlog en op verzoek van prins Willem van Oranje kwamen 12 steden bijeen in Dordrecht. Het was het beginpunt van een soeverein Nederland los van de Spaanse overheersing. Monnickendam was daarmee een van de grondleggers van ons huidige land.
 
In 2015 is een start gemaakt met het vertalen van de toen gemaakte notulen en het opstellen van een nieuw document. Mogelijk herinnert u zich Koningsdag 2015 in Dordrecht waar ons Koningshuis toen Koningsdag vierde. Een onderdeel van de viering was de ondertekening van het vernieuwde document door koning Willem Alexander en koningin Maxima, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de 12 steden. Monnickendammer Rini de Weijze nam deel aan deze ceremonie.

De burgemeesters van Dordrecht en Oudewater reisden op woensdag 16 mei 2018 langs elk van de twaalf steden om van de huidige burgemeesters een handtekening te vragen. Onze burgemeester, Luzette Kroon, was al laatste van deze ronde aan de beurt en zij tekende het document in Waterlands Museum de Speeltoren. Een mooie locatie voor de historische gebeurtenis.

Het grote belang van deze actie is het opnieuw aandacht vragen voor Vrijheid en Tolerantie. Deze waarden blijven heel belangrijk en vragen steeds opnieuw aandacht van alle inwoners. 

En als in 2022 het 450 jarig bestaan van deze gebeurtenis wordt herdacht, zal er een grote herdenking zijn in Het Hof van Nederland, het Dordrechts museum. Ook Waterland zal daar van de partij zijn.
 

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services