Het kloppend hart van Waterland
Live

VOM is tegen hoogbouw op de kop van Galgeriet en stelt alternatief voor

Gepubliceerd: Donderdag 29 november 2018 16:35

VOM is tegen hoogbouw op de kop van Galgeriet en stelt alternatief voor

De Vereniging Oud Monnickendam is tegen de hoogbouw op de kop van het Galgeriet, omdat je dan vanaf het water een heel ander aanzicht van Monnickendam hebt dan nu. De VOM stelt een ander plan voor. Op de kop wat lager en ter compensatie bij de dijk wat hoger om toch aan het geplande aantal woningen te komen.

Diverse maatschappelijke organisaties zijn door de gemeente apart ingelicht over het Stedenbouwkundig Pakket van Eisen voor het Galgeriet. Zo ook Vereniging Oud Monnickendam. Dinsdag 26 november heeft zij haar zienswijze hierop ingestuurd. Dit moet namelijk voor vrijdag 30 november.

In de brief die de Vereniging Oud Monnickendam aan haar leden heeft gestuurd staat het volgende: "Wij maken ernstig bezwaar tegen de bouwhoogte met een maximale hoogte van 27 & 24 meter. Wij zijn pertinent tegen het toestaan van een maximale bouwhoogte van 27 & 24 meter op de hieronder aangegeven locatie (de kop van het Galgeriet). De bouwhoogte op deze locatie zou volgens ons maximaal 10 meter hoog mogen zijn. Wij dragen daarvoor de volgende argumenten aan:

De hogere bouwhoogte kan leiden tot een “muur” aan de Gouwzee/het Monnickendammer gat. Dit is voor de Vereniging Oud Monnickendam uit esthetisch oogpunt onacceptabel. De maximale bouwhoogte wordt in het SPvE aangegeven ten opzichte van het aanlegniveau dat reeds 2,5 meter boven het waterniveau (NAP) van het Markermeer is. De bouwhoogte ten opzichte van het waterniveau (NAP) is dus 29,5 & 26,5 meter. De vereniging oud Monnickendam ziet dit als een grove aantasting van het fraaie aangezicht van de oude stad van Monnickendam als er dermate hoge bebouwing op deze locatie wordt gerealiseerd. Het historisch stadsgezicht wordt ernstig verstoord met zo'n hoge bebouwing vlak bij de oude binnenhaven.
Onze vereniging stelt voor om de maximale hoogte gelijk te houden aan die van de onlangs verstrekte omgevingsvergunning voor nieuwbouw Lakeland Hotel. Hierbij is de maximale hoogte 11,5 meter. Het aantal woningen dat hierdoor op de kop van het Galgeriet zou komen te verdwijnen, kan ruimschoots goedgemaakt worden door de bouwhoogte direct aan de Waterlandse Zeedijk te verhogen. Dit blijkt uit berekeningen die wij zelf hebben gemaakt."

Bij de brief met de zienswijze die de VOM aan haar leden heeft gemaild zit ook een brief om zelf bezwaar te maken indien je het met de zienswijze van VOM eens bent.

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services