Het kloppend hart van Waterland
Live

Verkoop 'De Waegh' aan Stadsherstel NV

Gepubliceerd: Donderdag 30 juli 2020 09:50

Verkoop 'De Waegh' aan Stadsherstel NV

Foto: Ria Houweling

Tijdens de laatste raadsvergadering is uitgebreid gesproken over de door het college voorgestelde verkoop van De Waegh aan Stadsherstel NV. Na stemming bleek een meerderheid voor verkoop te zijn.

De gemeente zegt het pand niet te willen verkopen vanwege het geld, maar dat zij graag zien dat het monument in de beste handen is. De coalitie denkt dat de verkoop van het monument aan Stadsherstel NV beter is. De gemeente heeft al ervaring met Stadsherstel NV als partij. Zij hebben enkele jaren geleden het Burgemeester Pal Plantsoen in Broek in Waterland overgenomen. WaterlandNatuurlijk en de VVD zien liever dat de gemeente eigenaar blijft van een van de meest beeldbepalende panden van Monnickendam.

De Waegh is sinds 1 januari 2018 in handen van Boy en Jens Bosman. Zij hebben in De Waegh hun restaurant gevestigd. De gemeente geeft aan dat de verkoop ook te maken heeft met het ontbreken van kennis. Dit omdat de gemeente maar een klein aantal monumenten in eigen beheer heeft en niet een van deze panden heeft een commercieel doel. Nu De Waegh dit wel heeft worden er hogere eisen aan het pand gesteld. Eind 2019 zijn er al een aantal werkzaamheden verricht, maar omdat de gemeente graag alle panden naar Energielabel A wil krijgen moeten er nog veel meer werkzaamheden plaatsvinden. Zo moet bijvoorbeeld de gehele bovenruimte, die Boy en Jens graag zouden willen gaan bewonen, worden geisoleerd.

De keuze voor Stadsherstel is niet vreemd. Stadsherstel Amsterdam is een instelling zonder winstoogmerk die monumenten en beeldbepalende panden redt door ze zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te verhuren. De panden worden in bezit gehouden, waarmee een goede staat van onderhoud blijft gegarandeerd. Met name WaterlandNatuurlijk, de VVD en verschillende burgers denken hier anders over. Zij zien graag dat het pand eigendom blijft van de gemeente zodat de gemeente er meer grip op houdt.

Na het zomerreces wordt er een besluit genomen over de verkoop va De Waegh. De VVD heeft een motie ingediend om De Waegh niet te verkopen. Nu de coalitie echter al heeft ingestemd met de verkoop lijkt de verkoop al een feit.

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services