Het kloppend hart van Waterland
Live

Veel animo voor informatieavond Slag op de Zuiderzee

Gepubliceerd: Zaterdag 17 september 2022 13:13

Veel animo voor informatieavond Slag op de Zuiderzee

Foto: Nico Oussoren

Volgend jaar is het 450 jaar geleden dat de Slag op de Zuiderzee plaatsvond, en dat moet natuurlijk gevierd worden. Op vrijdagavond 2 september werd in de Grote Kerk van Monnickendam de startbijeenkomst gehouden. Zo'n 200 geïnteresseerden kwamen op de avond af.

Burgemeester Marian van der Weele (geheel in klederdracht) heette eenieder welkom, gaf een mooi historisch overzicht, en sprak zich zeer positief uit over dit initiatief voor de aankomende feesten.

Herman Volkers nam daarna, namens de initiatiefnemers het woord, en verwoordde zeer gepassioneerd het hoe en waarom van deze avond. De bedoeling is om draagvlak te vinden onder de bevolking en te komen tot de oprichting van een stichting, stichtingsbestuur en stuurgroepen die inhoud geven aan de festiviteiten. Hiervoor zijn (voorlopig) acht disciplines ingevuld: Bestuur, Bouwen, Cultuur, Hand-en-spandiensten, Kleding, Kinderen, Sponsoring en Water.

Oud-Monnickendammer Herman Steur heeft in 1973 met één van de eerste portable videosets unieke opnames gemaakt tijdens de feesten. Van deze zeer kwetsbare videotapes is 100 minuten video (zwart-witbeeld en geluid) bewaard gebleven, gedigitaliseerd en gerestaureerd door Williejan Buter. Tijdens de informatieavond is er een compilatie van 10 minuten getoond, waarin vele bekende Monnickendammers te zien en te horen waren.

In en rondom het koor van de Grote Kerk stonden zeven thematafels waaraan de bezoekers plaats konden nemen en mee konden denken en praten over mogelijke ideeën. Alle tafels waren goed bezet, de ideeën vlogen over tafel en mensen gaven zich spontaan op.

Na de brainstormsessies en de vele spontane aanmeldingen van de bezoekers volgde er een kort overleg van de initiatiefnemers. Hierna maakte Herman Volkers bekend dat de initiatiefnemers voldoende draagvlak zien om een vervolgstap te maken. Vervolgens gaven de “tafelhoofden” van elke tafel een kort verslag van de mooie ideeën die er aan de tafels besproken waren, waarna Herman bekendmaakte dat er op dinsdag 6 september een nieuwe comitébijeenkomst zal zijn van de initiatiefnemers.

Verslag vervolgbijeenkomst dinsdag 6 september
Tijdens de vervolgbijeenkomst spraken de initiatiefnemers nogmaals hun vreugde en waardering uit voor het enthousiasme vanuit de bevolking en de enorme input tijdens de informatieavond van afgelopen vrijdag.

De eerste stap is nu het vormen van het bestuur. Tijdens de informatieavond hebben verschillende mensen zich opgegeven om te willen mee- en nadenken over de vorming van een bestuur. Besloten is deze groep te vragen bijeen te komen en van daaruit een bestuur te vormen. Op 20 september aanstaande zal een bestuur en bestuursvorm gepresenteerd worden.

Vervolgens zal er aan de verschillende stuurgroepen gevraagd worden alvast een inventarisatie van ideeën en plannen te maken zodat die aan het nieuwe bestuur voorgelegd kunnen worden.

"Wij kijken met veel genoegen uit naar de eerste stappen die gezet gaan worden op weg naar een geweldig mooi feest. Het ziet er dus naar uit dat “het feest der feesten” in 2023 kan doorgaan."

 

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services