Het kloppend hart van Waterland
Live

Uitrol van de nieuwe PMD mini-containers

Gepubliceerd: Zaterdag 17 juni 2017 12:16

Uitrol van de nieuwe PMD mini-containers

Van 23 tot 27 juni worden bij de huishoudens die al mini-containers voor GFT en restafval gebruiken (de bekende rolcontainers) de nieuwe PMD-containers uitgerold. In de raadsvergadering van donderdag 8 juni werd een motie van WaterlandNatuurlijk aangenomen waardoor het mogelijk wordt voor inwoners om de extra container te weigeren in plaats van pas na 3 maanden zoals in eerste instantie de insteek was. De VVD Waterland diende een motie in waarin het college werd verzocht om niet tot aanschaf van de pmd containers over te gaan en een motie om de inzamelfrequentie van het restafval niet te verlagen.

PMD is een afkorting voor plastic verpakkingen (zoals plastic flessen, flacons, folies en zakken), metalen verpakkingen (zoals drinkblikjes, conservenblikken en deksels) en drankenkartons (zoals van sappen en zuivel). De gemeente Waterland wil met het uitrollen van de PMD-containers meehelpen in het terugbrengen van de hoeveelheid restafval vanuit het uitgangspunt: Bronscheiden= Restafval vermijden.

De tijdens de raadsvergadering ingediende motie van WaterlandNatuurlijk om de bewoners ook voorafgaand aan de uitrol de mogelijkheid te bieden de container te weigeren (en niet alleen pas na drie maanden) werd overgenomen door de wethouder. De motie van de VVD om helemaal af te zien van het beleidsplan om afval nog meer te scheiden middels nieuwe containers werd verworpen (alleen steun VVD), en ook de motie om de ophaalfrequentie niet te verlagen werd verworpen nadat alleen VVD Waterland en WaterlandNatuurlijk deze motie steunden.

Op de website van de gemeente valt te lezen: "In de aanloop naar deze uitrol zijn vele positieve reacties binnengekomen. Hiernaast zijn er in een enkel geval ook praktische bezwaren. U kunt besluiten uw PMD toch liever zelf naar de wijkcontainers te brengen en de PMD-container te weigeren. Dit kunt u doorgeven via het gratis telefoonnummer: (0800) 1050 of per e-mail via publiekszaken@waterland.nl.

Onze aanbeveling is de container eerst te proberen. De ervaring in andere gemeenten is dat 95 tot 98% van de mensen de container zo handig vindt dat ze hem daarna willen houden. Als u na drie maanden de container toch niet meer wilt gebruiken, kunt u dit via bovenstaand e-mailadres doorgeven aan ons Klant Contact Centrum. De PMD-container wordt dan weer teruggenomen."

Meer informatie over de pmd-containers en de veranderingen in het afval-inzamelsysteem vindt u op de pagina Afval is Grondstof op de website van de gemeente.

Bron: Gemeente Waterland en WaterlandNatuurlijk!Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services