Het kloppend hart van Waterland
Live

Taart CDA Waterland voor vrijwilligers Huis aan het Water

Gepubliceerd: Vrijdag 17 januari 2014 20:39

Taart CDA Waterland voor vrijwilligers Huis aan het Water

Op 15 januari heeft Simon Verbeek namens het CDA Waterland een taart gegeven aan de vrijwilligers van het Huis aan het Water.

Het inloophuis is voor mensen met kanker en hun naasten. Het huis draait op vijftig vrijwilligers naast de professionele begeleiding. De taart is een symbolische blijk van waardering voor het werk van de initiatiefnemers en de vrijwilligers. Het Huis aan het Water ligt uniek aan de Gouwzee buitendijks in Katwoude. De activiteiten in dit inloopcentrum zijn een waardevolle aanvulling en een grote aanwinst voor de voorzieningen in de regio Zaanstreek-Waterland. Er worden onder andere creatieve cursussen gegeven en er is een fitnessruimte. De vrijwilligers en professionals begeleiden de mensen op het sociale en fysieke vlak. Het huis zet niet de ziekte op de eerste plaats, maar kijkt juist naar hoe mensen er mee om kunnen gaan. In 2010 kreeg de gemeente Waterland het verzoek om mee te werken aan de realisatie van het Huis aan het Water. Het uniek gelegen leegstaande pand aan de Gouwzee in Katwoude was bij uitstek geschikt voor dit doel. Het college van B&W wees het verzoek echter af. Het CDA Waterland heeft samen met enkele andere partijen een voorstel ingediend in de Waterlandse gemeenteraad om het plan toch mogelijk te maken. Dit voorstel kreeg een breed draagvlak, alleen de VVD stemde tegen. Het is een grote prestatie dat het de initiatiefnemers Aart van Bockhove, Matty Hakvoort en Karin Hoogeveen is gelukt om het pand te verwerven en in te richten. Veel fondsen, bedrijven en particulieren hebben hieraan bijgedragen. In mei 2013 is het Huis aan het Water geopend. Het inloophuis blijkt in en grote behoefte te voorzien en heeft zich in korte tijd bewezen. Wekelijks maken zo’n 70 tot 80 mensen gebruik van deze voorziening. De toekomst van het Huis aan het Water Nu is het zaak om de activiteiten in Het Huis aan het Water ook op langere termijn planologisch blijvend mogelijk te maken. Hierin speelt de gemeenteraad van Waterland een bepalende rol. Het CDA Waterland blijft zich hiervoor inzetten. Bron: CDA Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services