Het kloppend hart van Waterland
Live

SP Waterland steunt ondernemend en agrarisch Waterland

Gepubliceerd: Dinsdag 01 oktober 2013 14:23

SP Waterland steunt ondernemend en agrarisch Waterland

De SP Waterland heeft vorige raadsvergadering vóór de uitbreiding gestemd van het grondwerkbedrijf Lodder in Zuiderwoude.

Waterland is een agrarische gemeenschap. Het zou gek zijn als we boerderijen en agrarische bedrijven niet de mogelijkheid geven om te groeien. Lodder in Zuiderwoude heeft onlangs een verzoek ingediend om het bedrijf uit te breiden met een stuk grond van 80 bij 20 meter. Dat is ongeveer de grootte van het voetbalveldje bij de basisschool in Zuiderwoude. In de huidige crisis is de uitbreiding noodzakelijk voor het bedrijf en de medewerkers. De SP Waterland begrijpt dat een kleinschalige vergroting van bedrijven belangrijk is voor ondernemend Waterland, vooral ten tijde van de bezuinigingsdrang van de overheid. De SP steunt het ondernemerschap en de ondernemers in Waterland. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf is de SP juiste de partij. Zowel landelijk als lokaal heeft de SP veel maatregelen genomen ten gunste van het MKB. Voorbeelden hiervan zijn belastingverlagingen voor kleine bedrijven, starters en het steunen van de uitbreiding van de bedrijven Evenboer en Lodder. Ook hebben we het voorstel tot kwijtschelding van gemeentebelastingen voor zelfstandigen gesteund. Fractievoorzitter Jacob Kes: ‘Kleine bedrijven hebben moeite het hoofd boven water te houden. Waterland heeft veel van zulke bedrijven, zowel op het land als in de binnenstad. Deze willen wij graag ter wille zijn waar het kan. Binnen redelijkheid natuurlijk, want niemand staat boven de wet.’ De SP Waterland heeft de uitbreiding gesteund, maar de gang van zaken verdient geen schoonheidsprijs. Het betreffende stuk weiland aan de Gouw is twee jaar geleden al in gebruik genomen. Dit is natuurlijk niet netjes. De heer Lodder heeft dat ook erkend bij de behandeling van zijn verzoek. Na in gesprek te zijn geweest met meerdere inwoners van Zuiderwoude en bewoners aan de Gouw, heeft de SP Waterland met vertrouwen gekeken naar waar het verzoek eigenlijk om gaat: mag een Waterlands bedrijf een klein stuk grond in gebruik nemen om zo te kunnen groeien? Voor ons was het antwoord duidelijk: Ja. Met de behandeling van deze kwestie is ‘pijnlijk’ naar voren gekomen dat handhaving van bestemmingsplannen te wensen overlaat in onze gemeente. Op wild- of aanbouw wordt nauwelijks gecontroleerd. Het College verzaakt duidelijk zijn taak. Vele Waterlanders hebben het al meegemaakt. Terwijl een schuurtje al 40 jaar in de tuin staat, worden zij nu geconfronteerd met een dwingende brief tot sloop. Dit voelt onterecht, dit is onterecht. Bij zulk taakverzuim van het College kan dit Waterlanders nauwelijks kwalijk worden genomen, maar de boetes die zij vervolgens krijgen zijn vervelend en ongepast. Fractievoorzitter Jacob Kes: ‘Als het weiland van Lodder eerder gesignaleerd was door het College, dan hadden we deze discussie niet in de raad gehad. Dan was deze uitbreiding twee jaar geleden al geregeld geweest.’ Handhaving is een oud en blijvend probleem in onze gemeente. Het College geeft zichzelf een ferme schouderklop, maar levert tegelijkertijd half werk bij de uitvoering van haar gemeentelijke taken. Daar hebben we dus niks aan. Bron: SP afdeling Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services