Het kloppend hart van Waterland
Live

Rokerij Lange Ben gaat plaats maken voor nieuwbouw

Gepubliceerd: Dinsdag 12 juni 2018 18:28

Rokerij Lange Ben gaat plaats maken voor nieuwbouw

Foto: Omroep PIM

Het college van B en W van de gemeente Waterland gaat geen monumentenstatus toekennen aan rokerij Lange Ben in Monnickendam. Dit betekent dat de eigenaar tot sloop mag overgaan en zijn nieuwbouwplannen kan realiseren.

De Vereniging Oud Monnickendam heeft eind 2016 een verzoek gedaan aan het college van burgemeester en wethouders van Waterland om rokerij Lange Ben in Monnickendam aan te wijzen als gemeentelijk monument. De monumenten- en welstandscommissie van Waterland heeft conform de Erfgoedverordening hierover advies uitgebracht en adviseerde positief omdat "de Lange Ben als fysiek onderdeel van de stadsgeschiedenis van Monnickendam op zowel lokaal als op nationaal niveau hoge monumentale waarden vertegenwoordigd."

Het College van B en W van de gemeente heeft besloten om dat advies niet over te nemen. De Lange Ben is al vele jaren eigendom van de firma Hakvoort. Die heeft al jaren plannen om het pand te slopen en op de locatie nieuwbouw te realiseren. De belangrijkste redenen voor het besluit van het college zijn de eerdere toezeggingen aan Hakvoort om mee te werken aan sloop en nieuwbouw. In 2006 zijn de eerste plannen voor sloop en nieuwbouw van de rokerij bij de gemeente Waterland ingediend. Vanaf 2007 heeft de gemeente Waterland meerdere malen medewerking toegezegd. In 2014 heeft tussen de gemeente Waterland en de eigenaar een grondruil plaatsgevonden voor realisatie van het bouwplan op het betreffende perceel. Het college kent aan deze aspecten zodanig gewicht toe dat aanwijzing als gemeentelijk monument niet opportuun wordt gevonden.

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services