Het kloppend hart van Waterland
Live

Recordaantal van 16 partijen doen mee aan waterschapsverkiezingen

Gepubliceerd: Maandag 06 februari 2023 18:33

Recordaantal van 16 partijen doen mee aan waterschapsverkiezingen

Foto: HHNK

In het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doen zestien partijen mee aan de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap. Nog niet eerder deden er zoveel partijen mee. Het centraal stembureau heeft alle ingediende lijsten van de partijen geldig verklaard. Vier jaar geleden - bij de laatste waterschapsverkiezingen in 2019 - deden er 9 partijen mee. Dit keer doen er 8 partijen mee die nu nog geen zitting hebben in het algemeen bestuur. De waterschapsverkiezingen worden gehouden op woensdag 15 maart, gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Vrijdag 3 februari heeft het centraal stembureau van Hollands Noorderkwartier de geldigheid van de kandidatenlijsten vastgesteld. Ook zijn de kandidatenlijsten genummerd. De nieuwe dijkgraaf Remco Bosma zat de openbare vergadering van het centraal stembureau voor. Als er geen beroepen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend, uiterlijk op 7 februari aanstaande, zijn de kandidatenlijsten vanaf 8 februari onherroepelijk.

Partijen

Deze partijen doen mee aan de waterschapsverkiezingen 2023. De eerste acht partijen behaalden bij de vorige verkiezingen zetels in het algemeen bestuur.

1. waterplatform Groen, Water & Land
2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
3. VVD
4. Water Natuurlijk
5. CDA
6. 50PLUS
7. AWP voor water, klimaat en natuur
8. Boeren Burgers Waterbelang
9. ChristenUnie
10. De Groenen - Piraten
11. De VrijeLijst
12. Actief voor Water
13. Nederland met een PLAN (S.V.P.)
14. Partij voor de Dieren
15. Belang van Nederland (BVNL)
16. BBB

Kandidaten op de lijst
In totaal hebben alle partijen tezamen 339 personen kandidaat gesteld. In 2019 deden er 264 kandidaten mee. Het totaal aantal vrouwen dat op de kandidatenlijsten staat, is iets toegenomen. Was in 2019 32,6% van het totaal aantal kandidaten vrouw, is dat nu 35,7%. Het betreft 121 vrouwen.

Meer informatie over de partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen vind je op. https://www.hhnk.nl/16-partijen-doen-mee-aan-de-waterschapsverkiezingen

Bron: HHNK

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services