Het kloppend hart van Waterland
Live

Polderraad Katwoude: 'College van B&W in Waterland plant bomen in weiland in strijd met de wet'

Gepubliceerd: Dinsdag 11 maart 2014 23:09

Polderraad Katwoude: 'College van B&W in Waterland plant bomen in weiland in strijd met de wet'

'Schaamgroen voor Milieustraat in Katwoude? Ja, en schaamrood voor College B&W in Waterland!'

"Morgen, op 12 maart 2014, neemt het college van B&W in Waterland het initiatief om bomen te planten middenin de polder in Katwoude. Op de nationale Boomfeestdag denkt zij hiermee het juiste moment te hebben gevonden om deze aanplant te beginnen, ter voorbereiding van de aanleg van een gemeentewerf en milieustraat in dit voormalig stuk Natura 2000 natuurgebied. Dit is opmerkelijk, op zijn minst, en niet wettelijk. Indertijd, ten behoeve van het plan Galgeriet werd de bestemming van dit gebied door de toenmalige gemeenteraad aangewezen als opvang voor de bedrijven die uit Monnickendam moesten wijken voor de aanleg van stadsuitbreiding – onder grote controverse. Echter ging deze stadsuitbreiding niet door, en daarmee verviel de noodzaak en het nut voor het verplaatsen van deze bedrijven. Ondertussen heeft de provincie Noord-Holland de gemeente Waterland gesommeerd een oplossing te zoeken voor de huidige gemeentewerf, aangezien die niet aan de moderne eisen voldoet. Het college zag haar kans schoon om daarvoor het gebied in Katwoude te gebruiken - met erg beperkt onderzoek naar het alternatief om de huidige locatie in lijn met de eisen te brengen. Dit bleek ook niet zo makkelijk. Bij aanvraag van de omgevingsvergunning keurde de provincie eind 2013 de aanvraag van de gemeente af, aangezien het niet binnen het bestemmingsplan past van het terrein in Katwoude. Vanaf 2014 is de bevoegdheid echter gewijzigd, en is het de taak van de gemeente zichzelf de omgevingsvergunning te verlenen. Deze procedure wordt nu gestart, en kan lopen tot de Raad van State er een beslissing over neemt. Het lijkt er echter op dat met het planten van de bomen het college van B&W hierop een voorschot neemt, en dit is niet volgens de wet. Zonder een wettelijke grond om de milieustraat naar Katwoude te brengen, is er geen nut bomen te planten. Het college van B&W deelt zich een sigaar uit eigen doos uit, en plaatst deze bomen zonder degelijke wettelijke grond of noodzaak. Daarmee geeft ze middelen uit die ook elders meer effectief zouden kunnen worden aangewend. Het lijkt erom dat het college hiermee eerder een signaal wil geven richting het protest van de bewoners van Katwoude, dan dat zij werkelijk bezig is met de goede besteding van publieke middelen. Op navraag van de Polderraad Katwoude heeft de provincie contact met de gemeente opgenomen om hen te attenderen dat er niet volgens de wet gehandeld wordt. In een verder gesprek kon een medewerker van de gemeente niet weerleggen dat er in strijd met het bestemmingsplan wordt gehandeld. Zoals Laura Bromet – Groenlinks kandidaat voor het Beste Raadslid van Nederland – het al op twitter zette: “Eerst een milieustraat in een weidevogelgebied plempen en dan wat schaamgroen eromheen....”. Wat de bewoners van Katwoude betreft, zou het college eerder schaamrood op hun kaken moeten hebben." Bron: Polderraad Katwoude

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services