Het kloppend hart van Waterland
Live

Organisatie

Gepubliceerd: Donderdag 04 oktober 2012 21:28

Organisatie

De organisatie achter Omroep PIM

De Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst (PIM) is opgericht conform de regelgeving die het Commissariaat van de Media stelt aan een Lokale Publieke Mediadienst. Een stichting zonder winstoogmerk, waarin statutair is vastgelegd, dat alle inkomsten aangewend dienen te worden voor het dienen van onze Publieke taak. Het dagelijks bestuur bestaat uit: Williejan Buter (voorzitter), Jeroen Kistemaker (secretaris) en Jayme Buter (penningmeester). Hans Combee is aan het stichtingsbestuur toegevoegd in de functie van Hoofd Techniek. Erelid van de stichting is Pim Mensen. Stichting PIM is licentiehouder van de publieke mediainstelling Omroep PIM. Omdat Omroep PIM een publieke mediadienst verzorgd, is er een toezichthouder aangesteld die toeziet op het programmabeleid van PIM. Het Programmabeleid Bepalend Orgaan oftewel afgekort een PBO, is een onafhankelijk en controlerend orgaan, dat toeziet op alle wettelijke voorschriften die gelden voor een Publieke mediadienst, en waaraan de Stichting PIM het programmabeleid van Omroep PIM dient voor te leggen, en is samengesteld uit personen die verschillende lagen van de Waterlandse gemeenschap vertegenwoordigen. De volgende personen vertegenwoordigen de PBO van stichting PIM: Arie Veldkamp (directeur van basisschool De Kennedy in Monnickendam) - Gideon Roos (directeur van Aannemersbedrijf Leguit & Roos Monnickendam) - Henk Zeeman (voorzitter van de Eilandraad en van SV Marken) - Lex Karanelan (priv├ęchauffeur van het college van B&W van de gemeente Amsterdam) - Petros Berga Sorballa (pastoor/administrator van de Rooms Katholieke kerk voor de regio Waterland) - Ron Manuel (directeur van Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam) - Valeria Pachl (Stichting Cultuurnacht Waterland). Hoofdredacteur Omroep PIM: Jeroen Kistemaker De volgende posities zijn nog vacant en worden zo spoedig mogelijk ingevuld: Eindredacteur Nieuws, Eindredacteur Sport, Eindredacteur Cultuur, Eindredacteur Samenleving, programmaraad en vrijwilligers.

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services