Het kloppend hart van Waterland
Live

Noodkreet Eilandraad Marken: Leefbaarheid Marken gaat verloren!

Gepubliceerd: Zondag 21 april 2019 16:34

Noodkreet Eilandraad Marken: Leefbaarheid Marken gaat verloren!

Foto: Markernieuws

Op haar website heeft de Eilandraad Marken een noodkreet geplaatst gericht aan de gemeente Waterland waarin zij de gemeente oproept om aandacht te besteden aan een aantal door de Eilandraad gesignaleerde punten die de leefbaarheid op Marken bedreigen.

Op de website valt het volgende te lezen:

"Misschien niet zo zichtbaar voor alle inwoners, maar de Eilandraad constateert het volgende:

1. Terugloop aan basisschoolleerlingen, zonder dat er zicht is op verbetering;
2. Terugloop in ledenaantallen en vrijwilligers bij verenigingen;
3. Jongeren komen niet in aanmerking voor sociale huurwoningen omdat statushouders en urgentiegevallen voor gaan en jongeren te weinig inschrijfduur hebben;
4. Jongeren vertrekken omdat er geen koopwoningen voor starters zijn;
5. Ouderen met een zorgvraag moeten veelal van Marken af omdat hun woning niet ouderenbestendig is te maken en er geen alternatieven op Marken zijn;
6. Ook ouderen zonder zorgvraag vertrekken, of denken daar over na omdat er geen goede alternatieven voor hun huidige koopwoningen beschikbaar zijn;
7. Sociaal zwakkere paradijsvogels en nieuwe rijken krijgen we er voor terug;
8. Sociaal zwakkeren leven daarbij vaak noodgedwongen een teruggetrokken bestaan;
9. De nieuwe rijken zien hun woning meestal als recreatiewoning en willen vooral rust;
10. Een actieve en noodzakelijke bijdrage aan de gemeenschap zit er dan niet in!

De gemeente Waterland is nu aan zet!
De Eilandraad heeft recent alle politieke fracties bezocht en wederom diverse wethouders gesproken. Er volgt begin mei nog een formele brief. Deze zal tijdens de eerstvolgende raadsvergadering worden toegelicht. De nood is immers hoog! Opgeven en kansen voorbij laten gaan zijn daarbij geen opties. In 2019 zijn er namelijk concrete kansen om het tij te keren. Die moeten worden benut om onomkeerbare situaties voor te zijn. De gemeente moet echt haar nek uitsteken voor Marken en daarbij zo veel mogelijk aansluiten op de behoefte die de Eilandraad in beeld heeft gebracht.

1. Woonzorg overtuigen dat ze hun perceel aan de Hoogkamplaan moeten benutten voor een zorgaccommodatie, ouderenwoningen en jongerenwoningen;
2. Nieuwe tijdelijke verplaatsbare jongerenwoningen ergens op Marken mogelijk maken;
3. Investeerders overtuigen om te investeren in bovengenoemde projecten;
4. Verstandig omgaan met het aandeel sociale woningbouw bij het plan Sportvelden;
5. Bouw dus voor de vraag op Marken en niet vanuit dogmatische principes;
6. Overtuig de provincie dat hun stringente regels leefbaarheid juist in de weg staan;
7. Neem maatregelen tegen de toenemende overlast van toerisme;
8. Help verenigingen door de gemeentelijke regels juist niet steeds strenger te maken;
9. Neem zelf verantwoordelijk en leun niet te zwaar op de Eilandraad;
10. Stop met politiek gekrakeel en ga gewoon aan de slag!

De Eilandraad blijft daarbij meedenken en helpen."

Bron: Eilandraad Marken

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services