Het kloppend hart van Waterland
Live

Nieuwe stap in huisvesting voor De Havenrakkers

Gepubliceerd: Dinsdag 14 juni 2016 11:31

Op 21 juni aanstaande om 19.30 uur vindt in de kerk van de Protestantse gemeente, Kerkplein 13 in Broek in Waterland, een brede informatie/consultatiebijeenkomst plaats over de huisvesting van de school De Havenrakkers in Broek in Waterland.

Tijdens deze informatieavond gaat de gemeente nadrukkelijk op zoek naar hoe ouders/verzorgers, omwonenden en andere belanghebbenden en belangstellenden denken over de toekomst van de school en de gebouwen.

QuickScan
Huisvesting van de school de Havenrakkers in Broek in Waterland staat al enige tijd op het programma. In verband hiermee heeft de gemeente in nauw overleg met het schoolbestuur SPOOR eerder opdracht gegeven voor een financieel-technisch onderzoek (een QuickScan). Wethouder Jean van der Hoeven over de QuickScan: “Hierin is onderzocht of de school kan worden verbreed met andere passende functies, zoals kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en bibliotheek. Daarnaast is onderzocht welke bouwvormen daarbij het beste passen, zoals volledige renovatie, volledige nieuwbouw of een mix van renovatie, sloop/nieuwbouw en uitbreiding.”

Consultatieronde
“De bijeenkomst op 21 juni maakt onderdeel uit van een consultatieronde die de komende weken wordt gehouden over de QuickScan. Wij vinden dit belangrijk om zorgvuldige besluitvorming van de gemeenteraad in september/oktober over de verdere richting mogelijk te maken. De bijeenkomst is bedoeld om inwoners en belangstellenden te informeren over de QuickScan, maar vooral ook om meningen, suggesties en ideeën te horen en mee te kunnen nemen.” aldus de wethouder.

Waar is de QuickScan te vinden?
De QuickScan en overige informatie is te raadplegen en te downloaden op de gemeentelijke website www.waterland.nl. De naam Kindcentrum is door de beoogde samenwerkingspartners in het leven geroepen, omdat het recht doet aan alle beoogde toekomstige functies. Voor reacties is een speciaal emailadres ingesteld: quickscankc@waterland.nl . Reageren kan tot uiterlijk 1 augustus 2016.

Bron: gemeente Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services