Het kloppend hart van Waterland
Live

Nieuw dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam

Gepubliceerd: Woensdag 06 juli 2022 12:05

Nieuw dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam

Foto: Vervoerregio Amsterdam

Melanie van der Horst (wethouder verkeer en vervoer van de gemeente Amsterdam), Marja Ruigrok (wethouder verkeer en vervoer van de gemeente Haarlemmermeer) en Gerard Slegers (wethouder bereikbaarheid van de gemeente Zaanstad) vormen het nieuwe dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. Dat besloot de regioraad dinsdagavond.

De kersverse voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam, Melanie van der Horst neemt deze taak over van Egbert de Vries. Ruigrok en Slegers waren afgelopen bestuursperiode al onderdeel van het dagelijks bestuur.

Melanie van der Horst: “We gaan ons de komende 4 jaar inzetten voor de ambitie om de beste bereikbare stedelijke regio van Nederland te zijn. Een bereikbare én economisch sterke regio waarin het voor iedereen veilig en prettig reizen en verblijven is. Dankzij de samenwerking met de 14 gemeenten vormen we een krachtige regio.”

Een sluitend ov-systeem is niet alleen van belang om veilig en prettig te kunnen reizen met het ov, het is ook nodig om de woningbouwopgave in de regio te realiseren. Marja Ruigrok: "Één van de grootste maatschappelijke opgaven: de woningbouw, is onlosmakelijk verbonden aan het bereikbaar maken van die nieuwe woningen. Voor die bereikbaarheid wil ik me vol vuur inzetten".

Gerard Slegers: “Het is onze ambitie om de hele ov-keten voor 2025 CO2-neutraal te krijgen. Vanaf volgend jaar december gaan in de concessie Zaanstreek-Waterland daarom ook alleen elektrische bussen rijden. Aanvullend op de verduurzaming van de bussenvloot zetten we in op de doorontwikkeling van ov-knooppunten die onder andere faciliteren in deelmobiliteit en met de transitiestappen die GVB zet op weg naar een CO2-neutrale bussenvloot, zijn we als Vervoerregio straks weer koploper zero emissie in Nederland”.

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio: hoe zit het ook alweer?
Bij aanvang van een nieuwe bestuursperiode wijst de regioraad een nieuw dagelijks bestuur aan. Daarvan is één lid afkomstig uit het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Amsterdam, één van de gemeente Zaanstreek-Waterland en één van de gemeente Amstelland-Meerlanden. Daarnaast wijst de regioraad een nieuwe voorzitter van de Vervoerregio aan. Deze is ook voorzitter van de regioraad en het dagelijks bestuur.


Bron: Vervoerregio Amsterdam

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services