Het kloppend hart van Waterland
Live

Lokale Omroep Landsmeer sprak met Laura Bromet over haar deltaplan voor het veen

Gepubliceerd: Zaterdag 16 februari 2019 18:05

Lokale Omroep Landsmeer sprak met Laura Bromet over haar deltaplan voor het veen

Foto: Lokale Omroep Landsmeer

Onze collega's van Lokale Omroep Landsmeer gingen langs bij het Ilpendamse Tweede Kamerlid voor GroenLinks, en voormalig wethouder van Waterland, Laura Bromet. Zij spraken met haar over haar initiatiefnota deltaplan voor het veen.

Oppositiepartij GroenLinks en coalitiepartij D66 komen aan de vooravond van de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen met een gezamenlijke oproep aan het kabinet: kom snel met een landelijke aanpak van de CO2-uitstoot van de veenweidegebieden. Zij noemen hun plan Het Deltaplan Veen.

Hst stuk wat Bromet in heeft gediend heet 'Veen, de verborgen vervuiler'. Bromet: "Nu bekend is geworden dat met de indroging van het veen ook heel veel CO2 vrijkomt, en omdat we zitten met een klimaatprobleem en we eigenlijk zo min mogelijk CO2 moeten uitstoten als land, zou het heel goed kunnen helpen om het waterpeil omhoog te zetten, want dan houdt je dat veen nat en dan komt die CO2 ook niet vrij". Het eventueel verhogen van het grondwaterpeil heeft de grootste gevolgen voor de boeren. Daarom wordt in het Deltaplan Veen ook gesproken over de ­financiële regelingen die er moeten komen voor boeren om bijvoorbeeld over te stappen op extensieve landbouw (veel minder koeien per hectare) of over te gaan tot andere vormen van landbouw: natte teelten zoals cranberry, lisdodde en algen.

Onlangs besprak Bromet haar plan tijdens een symposium in de Broeker Kerk. Het symposium was bedoeld om de vele mensen die betrokken zijn bij het veen in het landelijk gebied bij elkaar te brengen om te discussiëren over de uitdagingen die zich er afspelen: met betrekking tot het klimaat, de natuur en de toekomst van de landbouw. Er werd niet alleen gesproken over veenbodemdaling en de maatregelen die genomen kunnen worden om het tegen te gaan; maar ook over de dilemma’s voor de agrarische sector en de manieren waarop boeren ondersteund kunnen worden in de verkenning van nieuwe verdienmodellen. Een groot aantal aanwezigen daar waren niet enthousiast over het plan, maar een aantal zagen wel de noodzaak ervan in. De input van het symposium is gebruikt in Het Deltaplan Veen.

Bromet en haar collega-Tweede Kamerlid Tjeerd De Groot van D66 hebben hun nota inmiddels overhandigd aan de ministers van Landbouw en van Infrastructuur en Waterstaat.

 

 

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services