Het kloppend hart van Waterland
Live

Lezing Waterlands Archief over thema 'Migranten als voorouders'

Gepubliceerd: Vrijdag 28 september 2018 10:02

Lezing Waterlands Archief over thema 'Migranten als voorouders'

Foto: Waterlands Archief

Het Waterlands Archief organiseert in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) vrijdag 5 oktober een Voorouderspreekuur. Centraal staat het thema Migranten als voorouders.

Nederland is een echt migrantenland, en dat al eeuwenlang. We realiseren het ons niet, maar naar schatting 98% van de Nederlanders heeft, al dan niet generaties terug, buitenlandse voorouders. De sporen daarvan komen we in verschillende archieven tegen, ook in die van de regio Waterland. Het betreft vooral immigranten uit Duitstalige gebieden maar ook uit diverse andere landen.

Vooral na de inpolderingen van de grote meren Beemster, Purmer en Wijde Wormer, was Waterland voor veel seizoenarbeiders uit voornamelijk Duitstalige gebieden een aantrekkelijke bestemming. Velen werkten korte of langere tijd als bijvoorbeeld maaier of hooier. De meesten gingen terug naar hun Heimat, maar velen vestigden zich hier.

Een tweede belangrijke categorie migranten is die van de handelaren, bijvoorbeeld de bekende marskramers en zogenoemde ‘lappies-poepen’ die met hun textielwaren in de steden en op het platteland ventten, evenals kleermakers. Ook onder hen waren blijvers die klein begonnen maar uiteindelijk hun handel uitbreidden met een winkel. Dat verschijnsel zien we bij (nazaten) van bijvoorbeeld de families Stöve, Wiebols en Hellenberg.

Buitenlandse vrouwen trokken eveneens naar Waterland, zij kwamen meestal uit Scandinavische landen en ook weer Duitstalige gebieden en verhuurden zich dikwijls als dienstbode. De liefde voor een Waterlander was de reden dat velen van hen hier bleven.

In de presentatie wordt de globale migrantengeschiedenis van Waterland geschetst aan de hand van voorbeelden uit verschillende archieven.

De presentatie begint om 14.00 uur in het Waterlands Archief, de toegang is gratis. Aansluitend is gelegenheid voor vragen en advies over voorouderonderzoek, hiervoor is Herman Rijswijk namens de NGV aanwezig. Aangezien het een informatiemiddag betreft is er geen gelegenheid voor onderzoek in de studiezaal van het Waterlands Archief. Het adres van het Waterlands Archief is Wielingenstraat 75, Purmerend.

De foto bij dit artikel is een document van Johann Michaël Gerstenhauer uit Erfurt. Hij was de bouwer van het orgel in de grote- of St Nicolaaskerk te Monnickendam. In dit document legde hij in 1784 de garantie vast. Collectie Waterlands Archief.

Meer informatie: www.waterlandsarchief.nl.

Bron: Waterlands Archief

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services