Het kloppend hart van Waterland
Live

Koek en Zopie in Waterland

Gepubliceerd: Dinsdag 19 november 2019 16:15

Koek en Zopie in Waterland

Foto: Gemeente Waterland

De winter komt er aan! Als het ijs dik genoeg is worden verschillende schaatstoertochten in de gemeente georganiseerd door de ijsverenigingen, zoals de Gouwzeetocht en de Waterlandtochten. Koek en zopie hoort daar van oudsher bij! Om te voorkomen dat u slalommend om de warme chocolademelk en erwtensoep heen moet, hebben wij regels en de veeggebieden vastgesteld.

Veeggebieden
In Waterland zijn verschillende ijsverenigingen actief die bij natuurijs een gebied sneeuwvrij maken en onderhouden, dit gebied noemen we een veeggebied. De veeggebieden voor Waterland zijn vastgelegd in de beleidsregels voor koek en zopie en zijn vastgelegd met een aanwijzingsbesluit.

 

Wel of geen vergunning nodig?

Voor het verkopen van koek en zopie binnen een veeggebied is een standplaatsvergunning nodig. Wilt u koek en zopie verkopen buiten de verschillende veeggebieden, dan heeft u hiervoor geen standplaatsvergunning nodig.

 

Wilt u koek en zopie verkopen tijdens een schaatstocht? Dan heeft u toestemming nodig van de ijsvereniging van de kern waar u wilt staan. De ijsverenigingen mogen voor het innemen van een standplaats binnen de veeggebieden een financiële vergoeding vragen van maximaal € 50,- per standplaats per schaatstocht.

 

Zelf een koek en zopie?

Voor de verkoop van koek en zopie binnen de veeggebieden heeft u een standplaatsvergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Er is maar een beperkt aantal standplaatsen per kern beschikbaar. Deze plaatsen worden verloot onder de gegadigden. Wilt u mee loten? Dien uw aanvraag voor een koek en zopie standplaats dan vóór 6 december in!

 

Zo vraagt u aan

Om uw aanvraag voor een koek en zopie standplaats mee te laten loten verstuurt u aan de gemeente:

  1. een compleet ingevuld en ondertekend aanvraagformulier "standplaatsvergunning koek en zopie". Deze vindt u op de pagina "Standplaats koek en zopie" onder de button "zo werkt het".

  2. een schets met de locatie waar u koek en zopie wilt verkopen.

  3. voor ondernemers: een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel

Let op: alleen aanvragen die vóór 12 december 2019 zijn binnen gekomen én compleet zijn worden meegenomen in de loting. Als u een aanvraag heeft ingediend en uw aanvraag is compleet wordt u over de datum van de loting geïnformeerd. Uw aanvraag kunt u indienen via de website van de gemeente Waterland. De gevraagde stukken kunt u uploaden bij de aanvraag.

 

Hoeveel standplaatsen zijn er?

Voor de winterperiode 2019-2020 zijn de volgende standplaatsvergunningen voor verkoop van koek en zopie beschikbaar: Broek in Waterland: 5 / Marken: 2 / Monnickendam: 2 / Ilpendam: 2 / Watergang: 1 / Zuiderwoude: 5.

 

Vragen?

Heeft u vragen? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met medewerkers van Team vergunningen via (0299) 658 585 of gemeente@waterland.nl. De ‘beleidsregels koek en zopie gemeente Waterland 2017’ kunt u vinden op www.overheid.nl. In deze beleidsregels zijn de kaarten van de veeggebieden opgenomen.

 

Bron: Gemeente Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services