Het kloppend hart van Waterland
Live

Kap van populieren aan Burgemeester Peereboomweg uitgesteld

Vrijdag 13 februari 2015 11:02

Kap van populieren aan Burgemeester Peereboomweg uitgesteld

De bewoners van Zuiderwoude, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de gemeente Waterland hebben overeenstemming bereikt over de aanpak van de populieren aan de Burgemeester Peereboomweg. De voorgenomen kap wordt voorlopig uitgesteld en deze winter worden de bomen drastisch teruggesnoeid om ze veilig te stellen.

<p><strong>Contraexpertise</strong><br>Nadat de gemeente Waterland aan HHNK een vergunning had verleend voor het kappen van 28 populieren aan de Burgemeester Peereboomweg bleken veel bewoners van Zuiderwoude grote moeite te hebben met het verdwijnen van de beeldbepalende bomenlaan bij de entree van het dorp. Omdat er bij de bewoners twijfel bestond over de staat van de bomen hebben zij een contraexpertise laten uitvoeren door Copijn Boomspecialisten. Donderdag 12 februari is deze rapportage besproken met betrokken partijen.</p> <p><strong>Uitkomst</strong><br>Uitkomst van het overleg is dat de bomen nog voor het broedseizoen gesnoeid worden en de kosten worden verdeeld over de bewoners, HHNK en de gemeente. Het snoeien van de bomen heeft naar verwachting van HHNK en de gemeente een behoorlijke impact op de landschappelijke waarde en vervanging van de bomen blijft op termijn noodzakelijk. Dit met het oog op de verkeersveiligheid vanwege de toenemende kans op takbreuk. Reindert Jan Sellies, namens HHNK: “We zijn blij dat gemeente, bewoners en HHNK elkaar hebben kunnen vinden in deze gezamenlijke, geleidelijke oplossing.” De gemeente Waterland wil graag werken aan opbouw van een waardevolle bomenlaan voor de toekomst en de bestaande laan niet jarenlang langzaam af laten sterven. Portefeuillehouder Laura Bromet: “Ik ben blij dat de bewoners van Zuiderwoude en het Hoogheemraadschap het eens zijn geworden dat kap van de bomen nu nog niet nodig is. De noodzakelijke snoei en het nieuwe aangezicht van de bomen na de snoei is bepalend voor eventuele kap en herplant volgend jaar.” Op verzoek van de bewoners is afgesproken dat Copijn mee gaat kijken met de noodzakelijke snoei. Jasper van Schaaik, namens de bewoners van Zuiderwoude: “We zijn opgelucht en blij dat de kap voorlopig van de baan is en dat we worden betrokken bij een verantwoorde besluitvorming omtrent deze prachtige bomen.”</p> <p>Aan het einde van het jaar gaan de bewoners, HHNK en de gemeente opnieuw met elkaar in gesprek om afspraken te maken over het beheer en de vervanging van de populieren in de toekomst.</p> <p>Bron: gemeente Waterland</p>

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services