Het kloppend hart van Waterland
Live

Invoering eenrichtingsverkeer Ilpendam

Gepubliceerd: Donderdag 16 augustus 2018 17:11

Invoering eenrichtingsverkeer Ilpendam

Dit najaar wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in Ilpendam. Het gaat daarbij om het gebied Kievitstraat, Zonneweg, Gruttostraat en een gedeelte van de Merelstraat.

Het doel van het instellen van eenrichtingsverkeer is het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de scholen. Vooral voor kinderen is de verkeersveiligheid in het geding. Dit komt mede door de krapte van de straten. Door het instellen van eenrichtingsverkeer moet er een overzichtelijkere situatie gecreëerd worden waarin meer ruimte is voor de fietsers en voetgangers. Om te beoordelen of de invoering van eenrichtingsverkeer voldoet aan de verwachtingen, wordt na één jaar geëvalueerd of de verkeerssituatie in dit gedeelte van Ilpendam is verbeterd.

 
Onderzoek
Het besluit om tot invoering van eenrichtingsverkeer in Ilpendam over te gaan, is het resultaat van een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan. Onderdeel van dat onderzoek was het organiseren van een inloopavond. Hierbij zijn veel inwoners van Ilpendam aanwezig geweest. Tijdens de inloopavond is een plan voorgelegd dat later ook op de website van gemeente Waterland is gezet met als doel zoveel mogelijk input te verzamelen. De verschillende reacties zijn verwerkt en daaruit kan worden geconcludeerd dat uit 75% van de reacties blijkt dat men positief tegenover het invoeren van eenrichtingsverkeer staat. Van de tegenstanders staat de helft wel positief over een gedeeltelijke uitvoering van het eenrichtingsverkeer.
 
Herinrichting
Voor de herinrichting van het gebied wordt per straat en dan vooral voor de direct aanwonenden nog een aparte inloopavond georganiseerd. Op een later moment worden inwoners hierover geïnformeerd. Voor de Zonneweg heeft al een inloopavond plaatsgevonden.
 
Bron: Gemeente Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services