Het kloppend hart van Waterland
Live

Ingezonden: Openbare brandbrief over defecte brandkranen

Gepubliceerd: Maandag 04 februari 2013 20:19

Ingezonden: Openbare brandbrief over defecte brandkranen

De Stadsraad Monnickendam heeft een brief gestuurd aan het College van Burgemeesters en Wethouders naar aanleiding van problemen met de brandkranen bij de woningbrand van afgelopen zaterdag aan de Rielant te Monnickendam.

De brief luidt als volgt: "Geachte Raadsleden en Collegeleden, Zaterdagavond 2 februari 2013 brak er vlak voor 22.00 uur brand uit in de woning op het Rielant 34. De brandweer was snel ter plaatse, evenals de politie en de ambulancedienst. De brand was snel onder controle. Nadat de brandweer arriveerde, is er meteen gezocht naar brandkranen voor de toevoer van het nodige bluswater. Het enige probleem daarbij was dat de twee dichtst bijgelegen kranen onbruikbaar waren. Dat was de brandkraan tegenover Rielant 36, dus vlakbij de brandhaard in pand Rielant 34, en de 100 meter verderop gelegen brandkraan tegenover het pand Rielant 64. Uiteindelijk moesten brandweerlieden water oppompen vanuit de meer dan 125 meter verder gelegen Haven aan het Rielant. Een bewoner van een nabij gelegen pand nam al tijdens de brand contact op met de Stadsraad Monnickendam. “Ik had na de oplevering van de rioleringswerkzaamheden aan het Rielant tot de kruising met de Peerdecamp in juli 2012 direct gebeld met de Gemeente Waterland en gemeld dat de brandkraan onder de bestrating zat. Ik heb toen gezegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor eventuele schade bij brand op het Rielant, zeker als het zijn huis betrof. De volgende morgen is de put omhoog gehaald en een paar weken later de betonnen rand gemonteerd die om de put zit.” Nu blijkt dus dat er nog steeds twee defecte brandkranen zijn. De Stadsraad heeft serieuze bedenkingen bij de gang van zaken en stelt daarom de volgende vragen aan de Burgemeester van de Gemeente Waterland, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de bewoners in Monnickendam. 1) Wanneer zijn de brandkranen in de kern Monnickendam voor het laatst gecontroleerd? 2) Hoe vaak en met welk interval worden de brandkranen per jaar gecontroleerd? 3) Wanneer worden bovengenoemde defecte brandkranen gerepareerd? 4) De Brandweer Waterland roept op haar website op dat bewoners moeten melden wanneer een brandkraan onbruikbaar is. Zaterdagavond 2 februari 2013 bleek dat de brandkraan defect bleef, ondanks de melding van 7 maanden daarvoor. Wat zijn de standaardinstructies bij de melding van bewoners? 5) Voldoen de brandkranen aan de “Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid” van Brandweer Nederland? Met belangstelling zien wij uw spoedige reactie tegemoet en verblijven inmiddels, Met vriendelijke groet, Namens de Stadsraad Monnickendam, Titia Leewis, secretaris / Fred Holthuis, voorzitter

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services