Het kloppend hart van Waterland
Live

In memoriam: Atsie Drijver (1943 – 2017)

Gepubliceerd: Dinsdag 31 januari 2017 12:10

‘Gewoon Ats’, zo stond Atsie Drijver bekend in Broek in Waterland. Deze nuchtere aanduiding paste prima bij de vrouw die zich, wars van uiterlijk vertoon, vele jaren lang belangeloos inzette voor het dorp. Op de fiets door het dorp op weg naar weer een afspraak. Elke Broeker ziet haar zo voor zich. Tegelijkertijd deed de term ‘gewoon’ haar geen recht, want als de spil waar de sociaal –culturele activiteiten om draaiden was ze van grote betekenis voor de Broeker samenleving. Werkwoorden in de verleden tijd, want op 28 januari is Atsie overleden, na een kort ziekbed.

Een overzicht van de werkzaamheden van Atsie leest als een uitgebreid CV. Niet alleen van haarzelf, maar ook van de zaken die het dorp bezighielden de afgelopen 50 jaar. Voor alle werkzaamheden gold dat Atsie ‘er voor ging’. Als ze zich ergens aan verbond, als bestuurder of als ‘gewone’ vrijwilliger, dan deed ze dat serieus en vaak zeer langdurig, soms tientallen jaren lang.

Op de enorme lijst activiteiten van Atsie zijn er een paar dingen die eruit springen. Van 1968 tot 2008 was Atsie een van de drijvende krachten achter de bibliotheek in Broek in Waterland.  Eerst als vrijwilliger van de door Broeker inwoners geleide gemeenschappelijke bibliotheek, later als betaalde kracht van Bibliotheek Waterland. Voor historische vereniging Oud Broek in Waterland heeft ze zich sinds 2008 ingezet voor onder andere het digitaliseren van de collectie. Andere zaken waar ze actief bij betrokken was zijn onder meer het restauratiefonds van de hervormde kerk in Broek, het wijksteunpunt Draai 33, stichting het Broeker Huis, de onderlinge brandverzekering van het dorp (tegenwoordig OBM Verzekeringen) en Stichting Dienstverlening Ouderen Broek in Waterland, cultuurstichting Areopagus en diverse andere verenigingen en organisaties.

En niet te vergeten, de Broeker Gemeenschap, ons eigen, tweewekelijkse nieuwsblad met alle lokale evenementen, aankondigingen, cursussen en andere nieuwtjes. Naast jaren bestuurswerk in de stichting verzorgde Atsie 38 jaar lang, vanaf 1978, de berichten, de agenda en de opmaak. Ze was en bleef betrokken bij een aantal vaste dorpsevenementen, zoals de Sinterklaasintocht, de 5 mei-viering, Koninginnedag, de Broeker feestweek (jurylid, puzzeltocht en verrassingselement) en de kunstroute.

Vrijwilligerswerk vond Atsie belangrijk, ze zag het als ‘cement voor de samenleving’. Dat werk deed ze op haar eigen manier. Realistisch, praktisch en, naar eigen zeggen, soms misschien iets te rationeel en te rechtlijnig. Verder was ze tamelijk nuchter over haar inzet voor het dorp, ‘Vrijwilligerswerk, je rolt er vanzelf in’ zei ze. Daar stond waardering van anderen tegenover, want in 2000 werd Atsie benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Naast alle activiteiten voor het dorp, had Atsie ook haar privéleven goed voor elkaar. Halverwege de oorlog als boerendochter geboren in Herbayum, Friesland, ontmoette ze op een verlovingsfeestje in Leeuwarden een leuke jonge onderwijzer, genaamd Wim Drijver, met een aanstelling in Broek. Samen stichtten ze een bloeiend gezin met de kinderen Ingrid, Onno en Lars, en later genoten ze ook van de kleinkinderen Thymen, Merel, Lieke, Wietske, Sven en Toby. Actief, ondernemend en sportief waren ze, altijd. Velen van ons hebben Atsie en Wim met zwaarbeladen fietsen zien vertrekken naar bestemmingen in heel Europa, voor het laatst in de zomer van vorig jaar.

Atsie is 73 jaar oud geworden en laat, behalve Wim, de kinderen en de kleinkinderen, vele mensen achter voor wie zij iets heeft betekend. Dat was heel veel. Broek in Waterland is haar dankbaar en zal haar missen. Atsie Drijver, gewoon Ats, zo gewoon was zij niet.

De herdenkingsbijeenkomst vindt plaats op vrijdag 3 februari om 10.30 uur (10.00 uur kerk open) in de Broeker kerk.

Om 13.00 uur zal er vanaf de kerk een haag worden gevormd om Atsie uitgeleide te doen.

De crematie vindt aansluitend plaats in besloten kring.

Bron: Broeker Gemeenschap

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services