Het kloppend hart van Waterland
Live

Hoogheemraadschap ondertekent bestuursovereenkomst voor dagelijkse bemonstering Covid-19 virus

Gepubliceerd: Donderdag 25 maart 2021 09:27

Hoogheemraadschap ondertekent bestuursovereenkomst voor dagelijkse bemonstering Covid-19 virus

Foto: HHNK

De bemonstering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op alle vijftien rioolwaterzuiveringen wordt geïntensiveerd. Vanaf het vierde kwartaal van dit jaar bemonstert het hoogheemraadschap zeven dagen per week het afvalwater op aanwezigheid van het Covid-19 virus. Marjan Leijen, portefeuillehouder Schoon Water, heeft hiervoor namens het hoogheemraadschap de Bestuursovereenkomst Programma Nationale Rioolwatermonitoring ondertekend.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) heeft de waterschappen gevraagd om elke dag het influent van alle rioolwaterzuiveringen te bemonsteren, zodat het RIVM deze monsters kan analyseren op het Covid-virus. Deze intensivering ten opzichte van de huidige bemonstering maakt het mogelijk om nog eerder te constateren wat de trend is van het aantal besmettingen.

Coronadashboard
Al sinds het derde kwartaal van 2020 bemonstert het hoogheemraadschap in opdracht van het ministerie van VWS het afvalwater op alle zuiveringen één keer per week op Covid. De uitslag van de analyse van deze monsters wordt gebruikt om ontwikkelingen in besmettingen te volgen. De gegevens worden gebruikt in het Coronadashboard. Begin 2021 is het aantal bemonsteringen opgeschroefd naar twee keer per week. Het laboratorium van het hoogheemraadschap en Waternet, Waterproef, voert dit uit.

Monsterkasten
"We doen er alles aan om mee te werken aan onderzoek naar de verspreiding van het Covid-19 virus", vertelt Marjan Leijen. "Voor het dagelijks bemonsteren hebben we inmiddels de voorbereidingen getroffen om onze installaties met nieuwe monsterkasten en bijbehorende aangepaste infra gereed te maken. Ook moeten we Waterproef in staat stellen om zo intensief te werken. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we de dagelijkse bemonstering vanaf het vierde kwartaal starten." Waterproef verzamelt alle monsters, het onderzoek en de duiding daarvan verzorgt het RIVM.

Ondertekening
"Dit is vastgelegd in de Bestuursovereenkomst Programma Nationale Rioolwatermonitoring", gaat Marjan verder. "In de toekomst kunnen we met deze monitoring ook andere data verzamelen die inzichten kunnen geven over onze volksgezondheid. Ik ben trots dat we met deze zogenaamde 'big brown data' een bijdrage leveren aan de bestrijding van het virus." De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale duur van drie jaar met de intentie van vijf jaar. Het ministerie van VWS financiert voor de jaren 2021 tot en met 2023 alle kosten voor een volledige operationele meetinfrastructuur, de coördinatie, de bemensing en de opleiding(en) van de bemonsteraars.
 

Bron: HHNK

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services