Het kloppend hart van Waterland
Live

Hogere opkomst waterschapsverkiezingen verwacht

Gepubliceerd: Maandag 13 februari 2023 09:17

Hogere opkomst waterschapsverkiezingen verwacht

Foto: HHNK

Op 15 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Alle kiesgerechtigde inwoners mogen dan meebeslissen over de toekomst van water in het Hollands Noorderkwartier. Uit onderzoek blijkt dat de opkomst hoger kan uitvallen dan vier jaar geleden: 57% zegt te gaan stemmen. Als men daadwerkelijk gaat stemmen dan zou de opkomst hoger zijn dan bij de waterschapsverkiezingen in 2019 (opkomst 52%; Hollands Noorderkwartier).

Uit onderzoek, dat onderzoeksbureau MarketResponse in opdracht van Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier heeft uitgevoerd, blijkt dat ondanks ruim de helft van de inwoners van Hollands Noorderkwartier (57%) van plan is om te stemmen, slechts minder dan 1 op de 5 kiesgerechtigden weet op welke partij hij/zij gaat stemmen.

Verkiezingen dragen bij aan de toekomst van ons water
Veel inwoners zijn ervan overtuigd dat de Waterschapsverkiezingen bijdragen aan de toekomst van ons water en dat het belangrijk is om te stemmen, zo blijkt uit het onderzoek.

Dijkgraaf Remco Bosma: "Water doet er toe. Zeker nu. We staan midden in de samenleving. En voor uitdagende keuzes. Hoe gaan we om met de gevolgen van extreem weer, hoe zorgen we ervoor dat water goed wordt meegenomen in al die plannen rondom bijvoorbeeld woningbouw en hoe houden we het zuiveren en zorgen voor schoon water betaalbaar. Dat maakt de toekomst van ons water, de verkiezingen en het belang van stemmen actueler dan ooit."

Omgaan met gevolgen van extreem weer
Extreem weer komt steeds vaker voor en ondanks de zorgen hierom, heeft iets minder dan de helft van de Nederlanders voorbereidingen getroffen tegen extreem weer (48%). Gevraagd naar de voorkeuren die mensen hebben voor hoe we met de gevolgen van extreem weer moeten omgaan, blijkt dat iets meer dan de helft een voorkeur te hebben voor het vrijhouden van ruimte voor water (57%) t.o.v. het bouwen van hogere dijken (43%). Dat een overgrote meerderheid duidelijke voorkeur heeft voor het investeren in oplossingen (93%) t.o.v. het repareren van de schade achteraf (7%). En dat de meningen over het betalen van evenveel belasting (53%) t.o.v. het belonen van mensen die meer water opvangen (47%) dichter bij elkaar liggen.

Invloed van water op de inrichting van Nederland
Woningbouw is een actueel onderwerp. De waterschappen willen dat er bij nieuwe bouwplannen rekening wordt gehouden met de risico’s van wateroverlast en droogte. Drie op de vier inwoners heeft de voorkeur dat water (77%) i.p.v. onze huizen (23%) hiervoor meer bepalend is. Twee op de drie inwoners geeft de voorkeur voor veiligheid langs de dijk (66%) t.o.v. recreatie langs de dijk (34%). En het overgrote deel heeft een duidelijke voorkeur voor het ruimte geven aan planten en dieren (91%) t.o.v. het ruimte geven aan recreatie (9%).

Zuivering van rioolwater en zorg voor schoon water
Hoe meer afval mensen in het water gooien of doorspoelen, hoe meer werk het kost voor de waterschappen om het water te zuiveren. Meer dan driekwart heeft een duidelijke voorkeur voor bewust omgaan met wat we door de gootsteen spoelen (81%) t.o.v. het investeren van belastingengeld in zuiveringen (19%).


Over het onderzoek
Onafhankelijk onderzoeksbureau MarketResponse heeft in januari 2023 opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een representatief onderzoek uitgevoerd onder (533) inwoners van 18 jaar en ouder uit het beheergebied.

Praat mee tijdens het Kiezersfestival op 8 maart
Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Een recordaantal van 16 partijen doet mee in het Hollands Noorderkwartier. Tijdens het Kiezersfestival op 8 maart kunnen inwoners hierover in een festivalachtige ambiance in gesprek gaan met partijen. De partijen gaan ook met elkaar in debat. Aanmelden kan via: www.hhnk.nl/verkiezingen

Bron: HHNK

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services