Het kloppend hart van Waterland
Live

Hoe gaan scholen en kinderopvang om met de Corona-sluiting?

Gepubliceerd: Donderdag 19 maart 2020 20:22

Hoe gaan scholen en kinderopvang om met de Corona-sluiting?

De basisscholen weten sinds zondag dat ze moeten sluiten. PIM ging langs om te kijken hoe de scholen en de kinderopvang dit oplossen. We konden niet bij alle Waterlandse scholen langs. De Havenrakkers in Broek en de Rietlanden op Marken bleken gesloten. De Verwondering en De Gouwzee hadden de deur open en we spraken daar met medewerkers voor de camera. De kinderburgemeester zit op de Blauwe Ster en haar spraken we ook, net als Ilse Raasing, directeur van Stichting Kinderopvang Waterland.

Op het moment dat minister-president Rutte de verplichte sluiting van de scholen bekend maakte riep hij op tot gezamenlijke verantwoordelijkheid en vroeg hij de scholen om in samenwerking met de kinderopvang de opvang te verzorgen voor de kinderen van de ouders in de cruciale beroepen.

De scholen in Waterland die aangesloten zijn bij Stichting CPOW (De Blauwe Ster (Monnickendam), De Binnendijk (Monnickendam) en De Rietlanden (Marken)) en de bij Esprit aangesloten basisschool De Verwondering in Monnickendam hebben daarop hun deuren opengesteld voor de kinderen van ouders in de cruciale beroepen. Mochten ouders daar gebruik van willen maken dan zijn de kinderen van harte welkom op school. En ’s middags kunnen de kinderen dan eventueel gebruik maken van een van de kinderopvangorganisaties in de gemeente. De overige basisscholen, te weten OBS De Fuut (Monnickendam), OBS De Gouwzee (Monnickendam), OBS De Havenrakkers (Broek in Waterland), OBS De Overhaal (Zuiderwoude), en OBS H.M. Van Randwijk (Ilpendam), zijn aangesloten bij Stichting OPSPOOR. Deze scholen zijn momenteel gesloten. Bij hen worden de kinderen van ouders uit de cruciale beroepen opgevangen door een van de kinderopvangorganisaties waar zij mee samenwerken.

De Verwondering
Basisschool De Verwondering maakt in deze tijden handig gebruik van het feit dat zij reeds iPads hadden op school die de kinderen ook al mee naar huis mochten nemen. In de week voorafgaand aan de verplichte sluiting was De Verwondering al bezig met het testen van het geven van thuisonderwijs. Ingehaald door de realiteit begon De Verwondering daags na de sluiting van de scholen al met het geven van thuisonderwijs. Op dit moment krijgen de leerlingen dus les met dezelfde iPad die ze op school ook gebruiken. Het enige andere is dat men nu de klasgenoten en docent op beeld ziet. Via Zoom kan de klas en de docent met z'n allen tegelijk videobellen. Een deel van de docenten doet dit vanuit huis en een aantal docenten zit op school.

Ook vangt De Verwondering tijdens schooltijd kinderen op van de ouders uit de cruciale beroepen. Bij ons bezoek was er maar één leerling aanwezig. Directeur Tijl Rood geeft aan dat hij momenteel in overleg is met basisschool De Blauwe Ster en de kinderopvang om te proberen hier gezamenlijk in op te trekken.

De Gouwzee
Er speelden bij De Gouwzee wat kinderen op het schoolplein en er hing een mooi spandoek van de ouders. Barbara Griffith, de intern begeleider van De Gouwzee, was aanwezig en liet weten dat alle kinderen op dit moment onderwijs op afstand genieten via digitale middelen. Barbara Griffith: “We gaan als school inventariseren of ieder kind een computer heeft. Mocht dat niet zo zijn en komen de ouders daardoor in problemen dan kunnen ze natuurlijk altijd contact opnemen met school en gaan we samen zoeken naar een oplossing”. Maar naast de digitale middelen was er voor alle kinderen ook een huiswerkpakket met boekjes klaargezet. En natuurlijk ook leesboeken, omdat de bibliotheek dicht is. Heeft u boeken over, dan kunt u dit aan de scholen kwijt om aan de kinderen uit te lenen.

Op het schoolplein spraken wij een moeder en zij vertelde dat haar kinderen thuis ook huiswerk maken en met de ene gaat dat makkelijker dan met de andere. Beweging en er af en toe op uit is ook belangrijk.

Stichting Kinderopvang Waterland (SKW)
Bij de kinderopvang spraken wij met Ilse Raasing, directeur van Stichting Kinderopvang Waterland. Het was qua kinderen stil, maar de telefoon staat niet stil en de reglementen volgen elkaar snel op. Dus rustig is het allerminst. De afgelopen dagen is de SKW druk bezig geweest met vooral alle noodaanvragen van ouders in de cruciale beroepen. Ilse Raasing: “De CPOW-scholen en De Verwondering zijn op dit moment open en dat betekent dat zij aan de kinderen van die groep ouders overdag tijdens schooltijden lesgeven, en aanvullend vangen wij die kinderen op bij ons op de bso. Omdat de SPOOR-scholen een ander beleid hebben gevoerd hebben we gezegd dat we voor onze eigen klanten voor die criteria-kinderen nu ook de gehele dag opvang aanbieden.”

De verwachting is dat er de komende tijd op een goede manier invulling kan worden gegeven aan de opvang. In kleinere groepen. De SKW houdt rekening met een halvering van het aantal opvangplekken. “Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat we de afgelopen dagen vaak gebeld zijn door ouders die geen klant bij ons zijn maar wel gebruik willen maken van de opvang. En sterker nog, we krijgen nu ook de vraag of we ook in het weekend en de avonden op willen gaan vangen.” Noodopvang voor kinderen van buiten de organisatie behoort zeker tot de mogelijkheden. Maar het belang van de kinderen staat daarbij altijd voorop. “Emotionele veiligheid en gewoon zorgen dat kinderen zich veilig en prettig voelen is prioriteit nummer 1”. Hun veiligheid en hun gevoelens zijn nu het belangrijkste en ondanks het feit dat veel ouders moeten werken en de scholen dicht zijn, moet er niet met ze geleurd worden. Van alle kernen in Waterland zijn de kinderen van wie de ouders in cruciale beroepen werken, welkom. Dat zorgt natuurlijk voor een grote uitdaging en vraagt ook veel van de pedagogisch medewerkers. “De bereidheid om zich nu voor die groep in te zetten, en dat is landelijk merk ik, is echt ongekend.”

Bibi, de Kinderburgemeester
Bibi Meister is uiteraard ook thuis. Zij zit op de Blauwe Ster en krijgt huiswerk thuis, ook leuke opdrachtjes voor tussendoor. Verder houdt ze contact met haar (over)grootouders door ze te verblijden met een tekening of briefje.

Bibi gaat wekelijks een verslagje maken over haar belevenissen nu met het Corona-virus in Waterland. Deze verslagen komen op de site van de gemeente.

Van de gemeente begrepen we dat er een crisisteam is, waar zij deel van uitmaken, net als de scholen en de SKW, voor wat het onderwijs, de ouders en de kinderen betreft. Ze proberen alles zo goed mogelijk te organiseren in deze moeilijke tijd, die geen precedent kent.

Houd de website van de gemeente en van de school van uw kind in de gaten voor updates.

 

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services