Het kloppend hart van Waterland
Live

Goede Vrijdag uitzending rondom Kruisweg

Gepubliceerd: Donderdag 09 april 2020 18:47

Goede Vrijdag uitzending rondom Kruisweg

Foto: Omroep PIM

Op Goede Vrijdag kunt u bij PIM om 14.30 en 19.00 uur kijken naar een oecumenische kerkelijke viering vanuit de R.K. Kerk in Monnickendam in het teken van de Kruisweg, de bidtocht langs de 14 staties over het lijden en sterven van Christus.

In veel protestantse gemeenten wordt op Goede Vrijdagavond een sobere, ingetogen dienst gehouden. Daarin wordt het evangelie van het lijden en sterven van Jezus in zijn geheel gelezen, afgewisseld met liederen en gebeden. In stilte verlaat men de kerk.

In RK parochies is men gewoon de gang langs de kruiswegstaties te maken. In Jeruzalem is het gebruik om op Goede Vrijdag in processie de kruisweg te lopen langs de route die Jezus moest gaan
naar Golgota, de Via Dolorosa.

Deze devotie kan niet ieder in Jeruzalem meebeleven, daarom ontstond het gebruik om deze kruismeditatie in het eigen kerkgebouw mogelijk te maken. In elk RK kerkgebouw zien we de lijdenstaferelen in veertien staties uitgebeeld, van Jezus’ veroordeling tot zijn graflegging. De gelovigen trekken van statie tot statie en staan daarbij stil in meditatie en gebed.

In deze oecumenische viering volgen wij deze traditie. Wij volgen de 14 staties in de RK Kerk in Monnickendam. Bij de zesde statie ontmoeten wij Veronica. Zij komt in de evangelieverhalen niet voor, maar de traditie vertelt dat zij door de joelende menigte heendringt en Jezus’ gezicht vol medelijden afveegt met een doek.

Bij enkele staties staan wij stil bij Jezus’ moeder Maria; in de katholieke traditie is het – anders dan in de protestantse – gewoon om ook tot haar te bidden, ook in de Kruisweg. Maria mogen wij zien als Moeder van de Heer: zij verwijst telkens naar haar Zoon, onze Heer Jezus Christus.

 

Bron: Kerkgemeenschappen Monnickendam

 

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services