Het kloppend hart van Waterland
Live

GGDZW: 'Momenteel 918 vastgestelde coronabesmettingen in Waterland'

Gepubliceerd: Vrijdag 08 januari 2021 18:06

GGDZW: 'Momenteel 918 vastgestelde coronabesmettingen in Waterland'

Er zijn momenteel in totaal 16730 vastgestelde coronabesmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. GGD Zaanstreek-Waterland deelde in een persbericht de stand op 7 januari per gemeente. Tot januari waren er in de gemeente Waterland 833 coronabesmettingen vastgesteld en op 7 januari waren dit er 918. Er zijn tot nu toe in Waterland 13 mensen overleden aan de gevolgen van corona.

aantal Covid besmettingen per gemeente

aantal overleden inwoners per gemeente

Wat zeggen deze cijfers?
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Omdat niet iedereen met klachten zich laat testen, is het aantal besmettingen in werkelijkheid hoger. 

Het aantal vastgestelde besmettingen daalde afgelopen week in alle gemeenten met uitzondering van Edam-Volendam, daar was juist een stijging te zien. Vergelijkbaar met het landelijk beeld, blijven overtuigende effecten van de lockdown sinds 15 december vooralsnog uit. Het aantal mensen dat zich liet testen en het aantal mensen met een positieve testuitslag daalde weliswaar iets, maar het percentage positieve testen bleef deze week hoog. Het kan zijn dat mensen tijdens en na de feestdagen minder geneigd waren om zich te laten testen, of dat de lockdown wel effect heeft en minder mensen klachten hebben. In de afgelopen weken behoort Zaanstreek-Waterland niet tot de regio’s met het hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners. De regio staat momenteel op plek 11. Omdat onze regio een relatief kleine regio is, kunnen stijgingen of dalingen per 100.000 snel zichtbaar zijn en zorgen voor een verschuiving in de ranking.

Leeftijd
We zien ten opzichte van vorige week een daling in het aandeel 0-19 jarigen van het totaal aantal besmettingen en een stijging in het aandeel 20-39 jaar. In absolute aantallen is een stijging van het aantal vastgestelde besmettingen te zien in de leeftijdsgroepen 20-29, 30-39 en 75+. De leeftijdsverdeling in % van het totaal aantal gemelde besmettingen in de week van 30 december t/m 6 januari in de regio is als volgt:

- 0-19 jaar: 11% (bijna alle besmettingen in de leeftijd van 10-19 jaar)
- 20-29 jaar: 18%
- 30-39 jaar: 16%
- 40-49 jaar: 13%
- 50-59 jaar: 19%
- 60+: 24%

Ziekenhuisopnames
Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in ziekenhuizen in regio Zaanstreek-Waterland op 8 januari om 14 uur. In het Dijklander Purmerend/Hoorn zijn 10 mensen op de IC opgenomen en 35 in de kliniek. In het Zaans Medisch Centrum zijn 3 mensen op de IC opgenomen en 15 in de kliniek.

De opgenomen COVID-19 patiënten in de regionale ziekenhuizen betreffen zowel inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland als inwoners van andere regio’s. In de week van 31 december t/m 6 januari werden 14 inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland met een COVID-19 besmetting in een ziekenhuis opgenomen. Dat kan ook in een ziekenhuis buiten de regio zijn. Niet een van die inwoners kwam uit de gemeente Waterland.

Testen en bron- en contactonderzoek
In onderstaande overzicht staat het aantal afgenomen testen in onze regio per teststraat en in totaal van de afgelopen week. In de testuitslagen zit maximaal 48 uur vertraging. Hierdoor kunt u dit aantal niet relateren aan het totaal aantal geteste personen.

testen en bron en contactonderzoek

Het percentage positieve uitslagen uit de GGD teststraten was afgelopen week 13,7%.
Landelijk was er in de afgelopen week een afname te zien van het aantal afgenomen testen. Dit zien we niet terug in onze regio. In de reguliere teststraten in onze regio lieten 5% meer mensen zich testen dan in de week ervoor. De ongebruikte capaciteit in de teststraten was 48%. Daarnaast lieten zich nog ruim 400 mensen zich testen in twee tijdelijke testbussen in Poelenburg (Zaanstad) en Volendam (Edam-Volendam). Door de inzet van de testbussen, is er een tijdelijke toename van de capaciteit. 

Iedereen kan nog steeds snel terecht voor een test; vandaag een afspraak maken betekent vandaag of morgen testen. De tijd tussen het maken van een afspraak en het ontvangen van de uitslag van een test in de GGD teststraten is binnen 48 uur.

2 testbussen in Poelenburg en Volendam van start om testbereidheid te stimuleren
Om de testbereidheid te verhogen en vroegtijdig besmettingen op te sporen, zet de GGD sinds deze week twee testbussen in, waarvan één sinds 4 januari in Volendam (gemeente Edam-Volendam) staat en één sinds 6 januari in Poelenburg (gemeente Zaanstad). Inwoners kunnen tussen 4 en 10 januari en vanaf 18 januari elke dag tussen 8.30 – 15.15 uur gratis en zonder afspraak terecht bij de testbussen die als tijdelijke aanvulling gelden op de reguliere teststraten. Ook mensen die geen inwoner van NL zijn kunnen, zonder BSN, getest worden. De locaties zijn:
- Volendam (Edam-Volendam), op de parkeerplaats op de Parallelweg in Volendam
- Poelenburg (Zaanstad), op de parkeerplaats bij wijkcentrum de Poelenburcht, Weerpad 1A, Zaandam

Er kunnen maximaal 150 testen per bus per dag afgenomen worden. De eerste dagen was de toeloop al aanzienlijk. Specifiek voor de wijk Poelenburg is de informatie over de testbus in diverse talen beschikbaar en wordt deze informatie onder meer verspreid via huisartsen, woningcorporaties en via het netwerk van de wijkadviseurs en wijkwerkers van gemeente Zaanstad en het sociaal wijkteam. 

In de testbussen wordt de reguliere pcr-test afgenomen, waarbij het testmonster naar een lab gestuurd wordt en de uitslag 24-48 uur na afname bekend is. De bussen komen van het Landelijk Serviceloket Testen (LST) van GGD GHOR Nederland. Dit loket is opgericht om GGD’en te ondersteunen bij het testen. Met de komst van de testbussen in de dagelijkse testcapaciteit in de regio tijdelijk hoger, namelijk 2050 testen per dag op werkdagen.

Dagelijkse reguliere capaciteit teststraten Zaanstreek-Waterland (op werkdagen)
Zaandam: 650
Purmerend: 600
Wormerveer: 500 (alleen op doordeweekse dagen geopend)
Totaal: 1750

Dagelijkse tijdelijke capaciteit testbussen (7 dagen per week)
Poelenburg: 150
Volendam: 150
Totaal: 300

Bron- en contactonderzoek (BCO) 
GGD Zaanstreek-Waterland voert, net als diverse andere GGD-en, nog steeds het risicogestuurd bron- en contactonderzoek uit. De GGD belt alle mensen die besmet zijn met corona. Met de besmette personen worden alle contacten besproken en in welke setting deze contacten hebben plaatsgevonden. In plaats van het nabellen van contacten, geeft de GGD advies over hoe zelf te handelen en hoe de eigen contacten te informeren. Doordat de GGD het BCO niet volledig kan uitvoeren, is de consequentie dat er minder nauwkeurig zicht is op de settings waarin besmettingen plaatsvinden en bijvoorbeeld ook op het aantal en aard van de clusters. De GGD krijgt dagelijks 600 uur landelijke ondersteuning. Meer landelijk ondersteuning is op dit moment niet mogelijk.

Start vaccinaties door GGD op 15 januari 2021
Bij de GGD zijn de voorbereidingen in volle gang om op vrijdag 15 januari in onze regio te starten met vaccineren, waarbij zorgmedewerkers binnen de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen als eerste aan de beurt zijn. Daarna volgen al snel de medewerkers van de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.

Voor de vaccinaties door de GGD is, in afstemming met de zorginstellingen en gemeenten, sportcomplex De Beuk in Purmerend aangewezen als de vaccinatielocatie in onze regio. Deze locatie ligt in het geografische centrum van Zaanstreek-Waterland. Het is daarom vanuit elke hoek van onze regio binnen relatief korte tijd bereikbaar. Ook is De Beuk goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer en heeft het ruime parkeergelegenheid. De inrichting van het sportcomplex als vaccinatielocatie is, net als andere voorbereidingen, in volle gang. Ellen Bontekoning, Teammanager Corona: “Het is een megaklus, maar we lopen op schema. Er worden al veel afspraken gemaakt via het landelijke afsprakennummer. De software, CoronIT, is goed ingeregeld en de inrichting van de priklocatie krijgt steeds meer vorm.”

Het uitnodigen van het zorgpersoneel verloopt via de werkgever. De eerste groep, zorgmedewerkers binnen de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. De medewerkers ontvangen twee vaccinaties met een tussenperiode van 21-28 dagen. De GGD zet dagelijks 250 vaccinaties tussen 08.00 en 20.00 uur. Dit wordt gedaan door twee prikteams. Een prikteam bestaat uit drie medewerkers: de admin (ontvangen, beoordelen medische verklaring), de voorbereider en de prikker. Deze drie medewerkers wisselen elkaar gedurende de shift regelmatig af. Naast ervaren prikkers, worden ook 2e en 3e-jaars studenten van de opleidingen verpleegkunde /doktersassistent het Regiocollege opgeleid en ingezet als prikker. Naast de prikteams is er ook altijd een arts aanwezig en zijn er EHBO’ers, beveiligers en gastheren/vrouwen.

Op maandag 4 januari gaf minister De Jonge in een kamerbrief een update van de vaccinatiestrategie die het kabinet volgt en de verantwoordelijkheden van de partijen die hierbij betrokken zijn, met daarbij een overzicht van de strategie per doelgroep. De GGD is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van de vaccinatiecampagne zoals de locatie, het personeel, het vaccineren zelf en de registratie. Hieronder vindt u het overzicht van de doelgroepen die door de GGD gevaccineerd worden en de voorlopige planning.

planning vaccinatie

Bron: GGD Zaanstreek-Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services