Het kloppend hart van Waterland
Live

Gemeenteraad Waterland unaniem voor verlenging toewijzing PIM

Gepubliceerd: Vrijdag 09 september 2022 13:54

Gemeenteraad Waterland unaniem voor verlenging toewijzing PIM

Foto: Omroep PIM

Tijdens de voorbereidende raadsvergadering van de gemeente Waterland van donderdag 8 september stond op de agenda de aanvraag van Omroep PIM om voor de periode van 11 december 2022 - 11 december 2027 te worden aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Waterland. College en raad waren unaniem positief over het voorstel.

Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod in een gemeente. Zo’n omroep moet door het Commissariaat voor de Media worden aangewezen als lokale publieke media-instelling. Het Commissariaat wijst per gemeente maar één omroep aan. De gemeenteraad adviseert het Commissariaat bij de aanwijzing. Zo’n aanwijzing (ook wel vergunning genoemd) geldt voor vijf jaar. In 2012 werd Omroep PIM voor het eerst toegewezen als lokale omroep voor de gemeente Waterland, in 2017 werd deze aanwijzing verlengd. En ook in 2022 staat de gemeenteraad van Waterland unaniem achter een verlenging van de aanwijzing.

Bij de bespreking van het agendapunt nam eerst Kitty Tobias van WaterlandNatuurlijk het woord. In haar "maidenspeech" sprak zij lovende woorden over het werk van Omroep PIM en riep zij op om de gemeentelijke bijdrage aan omroep PIM te verhogen. "Omroep PIM is een organisatie van vrijwilligers die voor veel mensen wat betekent, en zeker voor de gemeente. Er gebeurt heel veel in de gemeente en bijna altijd is PIM daarbij, dus kan iedereen, ook de minder-validen mensen, daarvan meegenieten. Omroep PIM krijgt een vergoeding per jaar. Dat bedraagt volgens het Collega 17.170 euro. Het mag van WaterlandNatuurlijk wat meer zijn. "

Luuk Zaal van D66 Waterland: "De mensen van Omroep PIM zijn, zoals de slogan terecht luidt, al jarenlang het kloppend hart van Waterland. Met talloze live-uitzendingen, talkshows en andere verslaglegging leveren zij een ongelooflijke maatschappelijke bijdrage. En dit alles doet PIM met een klein team van bevlogen vrijwilligers. Wij zijn blij dat PIM onze lokale omroep wil blijven." Hij sloot zich vervolgens aan bij de woorden van mevrouw Tobias van WaterlandNatuurlijk aangaande de vergoeding van Omroep PIM. "Ook wij vinden dit een zeer bescheiden bedrag en zouden graag zien dat er wordt gekeken in hoeverre dit budget nog toereikend is. Graag zouden wij zien dat het College hierover met PIM in gesprek gaat en daarna eventueel met een nieuw bekostingingsvoorstel komt."

Ook de andere fracties reageerden op de aanvraag voor de verlenging van de toewijzing van PIM als de lokale omroep voor de gemeente Waterland. Petra van Lint van PvdA Waterland: "Het is een soort van overduidelijke vraag aan ons want natuurlijk moet Omroep PIM door. Het is bijna geen vraag zullen we maar zeggen." 

Woorden van gelijke strekking waren er ook van Vincent Koerse van GroenLinks: "Inderdaad, we zien Omroep PIM overal. Ze doen precies waar een lokale publieke omroep voor bedoeld is." Aangaande het kijken naar de vergoeding voor Omroep PIM riep hij op om dit te doen tijdens het behandelen van de begroting 2023. Daar sloot Simon Verbeek van CDA Waterland zich bij aan: "Een ding staat vast en daar zijn we het ook over eens: Omroep PIM is niet meer weg te denken uit Waterland. Omroep PIM voldoet ook aan alle criteria die aan de maatschappelijke taak gesteld worden: maatschappelijk actief, cultureel, geestelijk en noem maar op. Wij zijn het eens met de inbreng van de heer Koerse. Wij staan ook positief en sympathiek tegenover het kijken naar de jaarlijkse bijdrage voor Omroep PIM en wij denken ook dat eerst het College aan zet is als de begroting verschijnt, dus we zijn nieuwsgierig wat daar dan in staat op dit punt. En wij zijn ook van mening dat die afweging tijdens de begrotingsbehandeling op zijn plaats is. Dus als er een motie komt zou ik het verzoek willen doen aan zowel mevrouw Tobias als meneer Zaal, doe het dan tijdens de begrotingsraad als daar aanleiding toe is, maar wij hopen dat het College voor die tijd het licht gezien heeft."

Burgemeester Van der Weele gaf aan hierover in gesprek te gaan met Omroep PIM.

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services