Het kloppend hart van Waterland
Live

Gemeenteraad akkoord met krediet Zereiderpad. Eilandraad pleit voor bredere aanpak

Gepubliceerd: Zaterdag 14 mei 2022 08:06

Gemeenteraad akkoord met krediet Zereiderpad. Eilandraad pleit voor bredere aanpak

Foto: Pieter Pereboom

De gemeenteraad van Waterland is afgelopen donderdag (12 mei) met 8 tegen 7 akkoord gegaan om een krediet van € 275.000 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de kademuur onder de Wilhelminabrug en een nieuwe beschoeiing van de Wilhelminabrug tot de Walandweg aan het Zereiderpad op Marken.

WaterlandNatuurlijk (5) en de VVD (2) waren tegen en het CDA (2), D66 (2), GroenLinks (2) en de PvdA (2) waren voor. De stemming in de raadsvergadering werd er een beetje ‘doorgedrukt’, daar de vergadering reeds de klok van 23.00 uur gepasseerd was en enkele raadsleden ‘een beetje moe’ werden en naar huis wilden.


Door het ‘doordrukken’ werd het agendapunt tot een soort hamerstuk gedegradeerd en heeft er geen enkele discussie plaatsgevonden. De tegenstemmende partijen konden geen argumenten inbrengen zoals die door de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) waren aangegeven, zowel via een brief aan de fracties als via een inspraakronde. Een verbazingwekkend feit is, dat uit het voor stemmen van CDA en PvdA geen enkele inbreng was te vernemen van de Marker (duo)raadsleden van de PvdA en het CDA. Zij kennen de situatie als geen ander en weten hoe groot de problematiek is.

Eilandraad wil in één keer de groeiende problemen goed aanpakken
Het krediet gaat alleen over het vervangen van genoemde kademuur en beschoeiing, maar de Eilandraad van Marken met haar werkgroep Verkeer hadden ook een aantal ‘meekoppelkansen’ aangegeven: verkeersveiligheid, onderhoud Wilhelminabrug, toegankelijkheid voor hulpdiensten. Zo kan de grootste auto van de brandweer wel de bocht over de Wilhelminabrug richting Zereiderpad maken, maar niet andersom. De Eilandraad vindt het veel verstandiger om de zaken nu goed aan te pakken, omdat dan ook de kosten op termijn lager zullen uitvallen.

Bouwteam
De Eilandraad gaat nu de discussie met het nog te vormen bouwteam aan. Bij instemming van de wensen zal de gemeenteraad waarschijnlijk het budget dienen te verhogen. Doen ze dit niet dan kunnen ze over drie jaar weer een budget aanvragen van ruim drie ton euro’s om wederom de kademuur en beschoeiing te renoveren. Zeker met het te verwachten verkeer voor de bouwprojecten aan de Westerstraat en Hoogkamplaan.

Bijeenkomst omwonenden
Binnenkort wil de Eilandraad starten met het inventariseren van de wensen en ideeën van de omwonenden van het Zereiderpad met een bijeenkomst in dorpshuis Het Trefpunt. Dan kunnen de ‘buren’ van de weg hun zegje doen. Vervolgens kan door de Eilandraad alle wensen aan het bouwteam worden voorgelegd.

Tekst en foto: Pieter Pereboom / www.MarkerNieuws.com

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services