Het kloppend hart van Waterland
Live

Gemeente wist al in juli van bezwaar provincie tegen supermarkt Galgeriet

Gepubliceerd: Zaterdag 16 september 2017 11:24

Gemeente wist al in juli van bezwaar provincie tegen supermarkt Galgeriet

Foto: Omroep PIM

Donderdag vond in het gemeentehuis van Waterland het vervolg van de, door het aftreden van wethouder Van der Hoeven, geschorste raadsvergadering plaats. De raadsvergadering leverde nieuwe en nog niet eerder bekende informatie op in het dossier aangaande het Galgeriet.

In juli is met meerderheid van de raad besloten de plannen voor de tijdelijke supermarkt en bierbrouwerij door te laten gaan en verleende het college een vergunning aan Hoorne Vastgoed. In de maanden erna kwamen allerlei geruchten in de media over het eigendom van de panden op het Galgeriet. Daarop vroegen de oppositiepartijen (VVD, PvdA, WN) een extra raadsvergadering aan en deze had op donderdag 7 september plaats. Bij het begin van de vergadering maakte wethouder Van der Hoeven echter bekend dat hij nieuwe informatie had ontvangen vanuit de Provincie waaruit bleek dat er een vormfout was gemaakt bij het verlenen van de vergunning. De Provincie had gevraagd moeten worden of ze bezwaar hadden en dat was niet gebeurd. Hierop maakte de wethouder zijn aftreden bekend. En vervolgens werd besloten de vergadering te schorsen.

Gisteren vond het vervolg van deze extra raadsvergadering plaats waarin burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon de portefeuille overnam van wethouder Jean van der Hoeven. De burgemeester gaf wel aan dat zij alleen tijdens deze vergadering, of totdat er een opvolger is gevonden voor wethouder Van der Hoeven, namens het college over dit onderwerp het woord zou voeren.

Tijdens het debat kwamen er nieuwe feiten aan de orde, waaronder een mailwisseling tussen de gemeente en de Provincie waarin duidelijk werd dat de gemeente al op 10 juli, dus drie dagen voor de raadsvergadering waarin een meerderheid van de raad zich achter de plannen voor het Galgeriet schaarde, van de Provincie te horen had gekregen dat zij niet akkoord ging met de verstrekte vergunning voor een tijdelijke supermarkt en bierbrouwerij.

De mailwisseling kwam voor zowel de gemeenteraad als het college als een grote verrassing. De aanwezige collegeleden gaven desgevraagd ieder afzonderlijk aan niet eerder dan 6 september op de hoogte te zijn van de mailwisseling met de Provincie. Het is onduidelijk of wethouder Van der Hoeven al eerder van deze mailwisseling op de hoogte was, of dat een ambtenaar heeft verzuimd het college hiervan op de hoogte te stellen. Zowel het college als de raadsleden waren bijzonder ontstemd over het feit dat zij niet eerder deze informatie onder ogen hadden gekregen.

De VVD vroeg ook of wethouder Van der Hoeven inmiddels ook daadwerkelijk zijn ontslag bij de gemeente had ingediend. Daarop vertelde burgemeester Wagenaar-Kroon dat er een ontslagbrief door de gemeente was ontvangen waarin wethouder Van der Hoeven zijn ontslag per 1 oktober had ingediend. Ook dit feit leverde veel vragen op van onder andere de VVD. Zij vroegen zich af waarom de wethouder, aangezien hij blijkbaar tot 1 oktober nog steeds in dienst is van de gemeente, niet aanwezig was om zijn politieke verantwoordelijkheid te dragen voor dit agendapunt. De burgemeester gaf aan dat nog juridisch wordt gekeken naar het ontslag van de wethouder.

De voortgang van het project Galgeriet blijft verder nog onduidelijk. De burgemeester gaf wel aan dat zij, zolang er geen bewijzen zijn van het tegendeel, ze er vanuit gaat dat de panden eigendom zijn van Hoorne Vastgoed. Er zijn ook diverse bezwaarschriften tegen de vergunning gekomen, echter is de vergunning nu niet geldig. Er is overleg met de Provincie over hoe nu verder. De burgemeester beloofde dat, zodra er meer duidelijkheid is, dit meteen met de raadsleden gedeeld zal worden.

Wordt vervolgd dus.

Heeft u de raadsvergadering gemist? Aanstaande zondag zenden wij vanaf 19.00 uur de herhaling uit van de raadsvergadering van afgelopen donderdag. U kunt de uitzending bekijken op kanaal 44 (digitaal) en S12+ (analoog) van Ziggo of op kanaal 1442 van KPN. U kunt de uitzending ook volgen via onze digitale stream op http://www.omroep-pim.nl/tv/livestream.

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services