Het kloppend hart van Waterland
Live

Formele bestuursoverdracht Ondernemend Waterland

Gepubliceerd: Donderdag 09 juli 2020 13:35

Formele bestuursoverdracht Ondernemend Waterland

Foto: Ondernemend Waterland

De voortgang van Ondernemend Waterland was een tijdje onzeker, maar dankzij de inzet van het bestuur en een initiatiefgroep van leden zijn er enthousiaste ondernemers opgestaan die met elkaar de schouders eronder willen zetten. Op donderdag 2 juli vond de formele bestuursoverdracht plaats.

In eerste instantie was de overdracht gepland tijdens de algemene leden vergadering afgelopen voorjaar. Door corona werd deze vergadering geannuleerd. De extra tijd hebben oud en nieuw bestuur benut om informatie over te dragen. Langer wachten met de officiële overdracht tot de coronamaatregelen zijn opgeheven was voor de voortgang niet wenselijk en dus werd gekozen voor een overdracht zonder toeschouwers.

Overdracht
Middels volmachten hebben leden van de vereniging unaniem hun goedkeuring gegeven aan de afronding van de overdracht en de installatie van het nieuwe bestuur. En zo werden op donderdagavond 2 juli de hamer van de voorzitter en de portemonnee van de penningmeester symbolisch overgedragen aan de nieuwe bestuurders. Leo de Boer is de nieuwe voorzitter, Sjuul Adema neemt de taak van penningmeester op zich, André Boon is secretaris en John Dekker is tot algemeen bestuurslid benoemd.

Coördinatieteam
Hoewel er volgens de statuten formeel bestuur moet zijn benoemd, is de insteek van dit nieuwe bestuur anders. Leo de Boer hierover: ‘We noemen onszelf het coördinatieteam. Naast dit team is een vijftal werkgroepen gevormd. In elke werkgroep hebben andere ondernemers zitting. Zo is er een werkgroep om de bijeenkomsten van de vereniging te organiseren, buigt een andere werkgroep zich over de binnenstad van Monnickendam, coördineert een derde werkgroep de Waterlandbon, zorgt een vierde werkgroep voor de samenwerking met Stichting Promotie Waterland en neemt tot slot de vijfde werkgroep de contacten met gemeente Waterland voor zijn rekening. Op deze manier verdelen we de taken die tot voor kort allemaal bij het oude bestuur lagen. Het is bewonderenswaardig hoe dat bestuur, bestaande uit Bas van Baarsen, André Schomakers en Peter Kock, sinds de oprichting op 28 december 2011, al deze taken en méér onbezoldigd voor zijn rekening heeft genomen. Het is aan het coördinatieteam om, gesteund door de verschillende werkgroepen en de overige leden, de koers verder te bepalen. We zijn blij dat we het vertrouwen hebben gekregen van de leden en pakken de handschoen samen op.’

Over Ondernemend Waterland
Ondernemend Waterland is hét collectief voor ondernemers in Waterland en is opgericht op 28 december 2011. Een lidmaatschap kost €150 per jaar en is voorbehouden aan ondernemers die woonachtig of werkzaam zijn in Waterland. Meer informatie is te vinden op www.ondernemendwaterland.nl

Bron: Ondernemend Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services