Het kloppend hart van Waterland
Live

Emotioneel begrotingsproces in gemeente Waterland

Gepubliceerd: Zaterdag 03 november 2018 16:32

Emotioneel begrotingsproces in gemeente Waterland

Foto: Omroep PIM

De oppositiepartijen VVD en WaterlandNatuurlijk hebben uit protest de informele raadsbijeenkomst van afgelopen donderdag geboycot. Omroep PIM was bij de vergadering aanwezig en sprak niet alleen met hen, maar ook met de overige partijen en de wethouder. Ons verslag rondom deze informele bijeenkomst is van zondag tot en met woensdag elke dag om 19.00 uur te zien.

De emoties liepen de afgelopen weken hoog op. Het begon met het indienen van de begroting bij de provincie Noord-Holland. De provincie keurde de begroting af, omdat deze niet meerjarig sluitend was. De tekorten voor de komende jaren zijn met name ontstaan door financiële problemen in het sociaal domein. De uitvoering van de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet stelt, net als vele andere gemeenten, ook Waterland voor grote financiële uitdagingen. De tekorten lopen al sinds 2017 in de miljoenen en dat gaat ten koste van de algemene reserve, de spaarpot van de gemeente. De algemene reserve loopt terug van circa € 12 miljoen enige jaren geleden tot een kleine € 4 miljoen in 2019.

Doordat de provincie de begroting had afgekeurd, moest het college in zeer korte tijd een actieplan opstellen voor het dekken van een tekort van € 1,7 miljoen. De raad werd vlak voor de raadsvergadering van 1 november jl. geconfronteerd met veel extra stukken en wenste meer tijd voor behandeling. Dat vereiste echter dat het college bij de provincie om uitstel moest vragen voor indiening van de stukken. Dat verzoek werd gehonoreerd en toen werd besloten door de raad dat de voorbereidende raadsvergadering van 1 november werd verschoven naar 8 november en de besluitvormende naar 15 november.

Hier ging het echter mis in de gemaakte afspraken tussen de coalitiepartijen en de oppositie. De oppositie wenste op 1 november een extra openbare vergadering te houden met daarbij de mogelijkheid tot een openbaar politiek debat. De coalitiepartijen hadden hier echter een andere visie op en organiseerden een informele, technische bijeenkomst voor het stellen van vragen. Aangezien hierbij ambtenaren werden uitgenodigd, werd er door de coalitiepartijen ook voor gekozen om deze raadsvergadering niet uit te zenden via Omroep PIM. Omroep PIM brengt op verzoek van het college namelijk geen ambtenaren in beeld.

De oppositiepartijen besloten hierop om de bijeenkomst te boycotten vanwege het ontnemen van de kans tot een extra politiek publiek debat. Naar hun mening was dit gezien de grote financiële uitdagingen wel gewenst. De coalitiepartijen vonden de afwezigheid van de VVD en WN teleurstellend en stelden dat op 8 november genoeg ruimte zou zijn voor het politiek debat. Aankomende donderdag zal dus waarschijnlijk een verhit debat plaatsvinden over de begroting met voor Waterland ongekend grote financiële uitdagingen. In het belang van de bevolking is het wel gewenst dat alle partijen zich hard maken voor een goede, gezamenlijk gedragen oplossing. Anders zal ook het vraagstuk van zelfstandigheid van de gemeente al zijn beslecht voordat de discussie goed en wel is gevoerd. De provincie Noord-Holland zal het proces namelijk nauwlettend volgen.

Omroep PIM was vanwege de nieuwswaarde van het begrotingsproces natuurlijk aanwezig in het gemeentehuis tijdens deze informele bijeenkomst. De VVD en WN konden daarvoor op camera hun mening verkondigen over het proces, de begroting en de reden van hun boycot. Na de informele bijeenkomst zijn ook de andere partijen en het college gevraagd naar hun mening. Onze uitzending over deze informele bijeenkomst is te zien op zondag, maandag, dinsdag en woensdag om 19.00 uur. En uiteraard zijn de raadsvergaderingen van 8 en 15 november weer gewoon live te zien vanaf 19.30 uur.

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services