Het kloppend hart van Waterland
Live

Eerste fase proces bestuurlijke toekomst Waterland van start

Gepubliceerd: Vrijdag 26 oktober 2018 14:19

Eerste fase proces bestuurlijke toekomst Waterland van start

De gemeente Waterland informeerde haar inwoners eerder al over het proces dat uiterlijk in 2020 moet leiden tot een besluit over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Het proces bestaat uit drie fases en begin november wordt gestart met de 1e fase.

Diverse personen afkomstig uit allerlei geledingen (zoals de wetenschap, bestuurlijke sector, ervaringsdeskundigen) zijn uitgenodigd om met elkaar een zogenaamde kerngroep te vormen. De kerngroep komt een paar keer bij elkaar. Daarna volgen vier denksessies waarvoor externe deskundigen en vertegenwoordigers vanuit de dorps- en kernraden, maatschappelijke organisaties, onderwijs, cultuur en het bedrijfsleven zijn uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten verzamelen we zoveel mogelijk voor- en tegenargumenten voor de drie opties: zelfstandig blijven, ambtelijk fuseren of een bestuurlijke fusie. De Argumentenfabriek zorgt voor deskundige begeleiding zodat de voor- en tegenargumenten duidelijk in kaart worden gebracht. En dan ook letterlijk “in kaart worden gebracht” want voor elke optie wordt een kaart gemaakt waarop helder en strak alle opgehaalde informatie in beeld wordt gebracht.
 
We zijn blij dat zich al een flink aantal personen heeft aangemeld om mee te doen en te denken! Want al die inbreng zorgt ervoor dat we later een goed inhoudelijk debat kunnen voeren. Vervolgens peilen we in de tweede fase de meningen van omliggende gemeenten en Gedeputeerde Staten van Noord Holland. Daarna gaan we in de derde fase (vanaf voorjaar 2019) graag met u in gesprek. Hoe we dat gaan doen, weten we nu nog niet precies. Maar dat we de mening van onze inwoners willen horen, staat vast. Het gaat immers om de toekomst van Waterland en dat is voor ons allemaal van groot belang. Via onze gebruikelijke kanalen houden we u de komende tijd op de hoogte over het verloop van het proces.
 
Heeft u op dit moment al een algemene vraag of wilt u ons iets laten weten? Stuurt u dan een e-mail naar bestuurlijketoekomst@waterland.nl.
 
Wij kijken uit naar de eerste bijeenkomsten!
 
Bron: Gemeente Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services