Het kloppend hart van Waterland
Live

Een impuls voor het Galgeriet

Gepubliceerd: Vrijdag 16 juni 2017 21:06

Een impuls voor het Galgeriet

Foto: Sander Douma Architecten

Het college heeft onlangs een omvangrijk plan voor het Galgeriet in ontvangst genomen. De grondeigenaar en de Bierderij Waterland willen op het Galgeriet een tijdelijke supermarkt en een bierbrouwerij annex horeca gelegenheid creëren. Het college ziet de plannen als impuls voor het gebied en de ontwikkelingen passen in de organische groei die het college voor ogen heeft. Uiteraard is er vanuit het college ook begrip voor zorgen van belanghebbenden. De afgelopen periode hebben medewerkers vanuit de gemeente al hun oor te luisteren gelegd bij hen. Met een groot aantal opmerkingen heeft de grondeigenaar al rekening kunnen houden. Op 29 juni 2017 staat het plan geagendeerd voor de gemeenteraad.

Niet over een nacht ijs
De grondeigenaar en de bierderij hebben zich enige tijd geleden al gemeld bij de gemeente met hun plannen. Het college heeft met belangstelling naar initiatiefnemers geluisterd. De plannen passen goed in de visie van de Taskforce ruimtewinst die namens de provincie heeft gekeken naar de toekomstmogelijkheden van dit gebied. De gemeente heeft laten onderzoeken of er in Monnickendam ruimte/koopkracht is voor een extra supermarkt. Deze ruimte is er. De supermarkt moet dan wel onderscheidend zijn van het huidige aanbod; dus een supermarkt in het hogere of lagere segment. Ook is gekeken naar de parkeerbehoefte van een bierderij en een supermarkt. In de huidige ingediende plannen worden er 266 parkeerplekken gerealiseerd op eigen terrein. Hiervoor zullen een aantal panden worden gesloopt. Verder is er gesproken met belanghebbenden.

Kansen voor de binnenstad
De gemeente heeft de initiatiefnemers duidelijk gemaakt dat er een brug moet komen zodat er een looproute naar het Zuideinde ontstaat. Uiteraard wordt gekeken dat deze brug niet belemmerend gaat werken voor de bedrijfsvoering van bedrijven die op het Galgeriet zijn gevestigd. De ruime parkeergelegenheid kan mogelijk bijdragen aan het afnemen van de parkeerdruk in de binnenstad. In de bierbrouwerij komt naast een horecagelegenheid (die gericht is op de jachthaven) ook een klein theater en ruimte voor voorlichting over het brouwproces. Een unieke aanvulling op het huidige aanbod in Monnickendam.

Lange en korte termijn ontwikkeling
Waarom geen huizen op het Galgeriet? Woningbouw is niet onmogelijk maar de planvorming hiervoor heeft tijd nodig in verband met milieuregels en de buitendijkse ligging van het Galgeriet (vrijwaringszone). Daarom is het college enthousiast over de mogelijkheden die deze tijdelijke ontwikkeling biedt; het gebied wordt als het ware opgewarmd.
Op 29 juni 2017 staat het plan geagendeerd voor de gemeenteraad.

Bron: gemeente Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services