Het kloppend hart van Waterland
Live

Dijk bij Uitdam wellicht sterker dan nu aangenomen

Gepubliceerd: Zondag 03 maart 2013 19:59

Dijk bij Uitdam wellicht sterker dan nu aangenomen

Bij Uitdam wil het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een nieuwe dijk voor de oude neerleggen. Het dijkdorp verzet zich tegen die voorgestelde buitendijkse dijkverzwaring.

Het uitzicht op het Markermeer wordt beperkt, de huizen dalen in waarde en het unieke karakter van Uitdam verdwijnt, vinden de inwoners. Half februari heeft het dagelijks bestuur van HHNK ingestemd met de oplossingsrichting voor de versterking van de Markermeerdijken, het zogenoemde voorkeursalternatief. Omroep PIM peilt de stemming op de dijk van Uitdam en zet Hoogheemraadschap en protestclub naast elkaar. De wind is nog ijzig koud tijdens de opnames. Manja Verhorst van stichting De Kwade Zwaan gaat het gesprek aan met Maartje Virardi, omgevingsmanager Markermeerdijken van HHNK. Verhorst heeft de Gemeente Waterland mee én de provincie, en ze zocht het ook hogerop in Den Haag. Tweede Kamer-lid Lutz Jacobi (PvdA) stelde Kamervragen over de kwestie. Sterker nog, waarschijnlijk komt binnenkort minister Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat en dus ook van Dijken koffie drinken aan de keukentafel bij Manja Verhorst in Uitdam. Nog een nieuwtje: nu het door HHNK en Rijkswaterstaat gestarte onderzoek ‘Dijken op Veen’ aantoont dat de sterkte van veenbodems onder de Markermeerdijken sterker is dan gedacht, hoeven de dijken minder ingrijpend versterkt te worden dan nu aangenomen. Wat dat betekent voor de dijk bij Uitdam? Kijk naar het interview. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat de dijken langs het Markermeer versterken. In totaal gaat het om 33 kilometer. Het werk start in 2016 en is in 2021 klaar. Dan moet de veiligheid van 1,1 miljoen inwoners op orde zijn.

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services