Het kloppend hart van Waterland
Live

De boeren in Waterland verenigen zich met start in De Bierderij

Gepubliceerd: Donderdag 13 februari 2020 19:33

De boeren in Waterland verenigen zich met start in De Bierderij

Foto: Jaap Wals Fotografie

Dinsdagavond 11 februari jl kwamen er ruim 100 boeren bijeen in De Bierderij. Ze waren opgeroepen door een groepje voortvarende collega’s die zich willen verenigen om zo samen sterk te staan in deze roerige tijden. Roerig in verband met de stikstofcrisis en door de initiatieven om een gebied van 12.000 hectare in NH onder water te zetten, Amsterdam Wetlands. In onze regio gaat het dan om 3.000 hectare.

De vereniging heet: Vereniging behoud boeren Waterland e.o. (zie ook www.verenigingbehoudboerenwaterland.nl) en is voor veehouders en grondgebruikers in Waterland, Landsmeer, Oostzaan, de Purmer en landelijk Amsterdam-Noord. Het bestuur bestaat uit: Morris van Zanten, Harmjan Hoeve, Wilco Bark, Remco Smit, Joep Verbij, Klaas Hoogendoorn, Jamo van Elten en Dick Straver. De boeren betalen per bedrijf 150 euro initieel om kosten te dekken van deskundigen die ingehuurd kunnen worden om ze bij te staan. De boeren konden zich ter plaatse inschrijven.

Morris van Zanten sprak de uitgenodigde boeren toe over de noodzaak om sterker te staan richting de politiek. Hij sprak vorige week donderdag ook al in bij de raadsvergadering waar diverse boeren spontaan naar toe waren gekomen. Er waren ook drie sprekers met passie voor het landbouwgebied in Waterland en omstreken:
- Kees de Jonge, werkzaam bij de Rabobank en o.a. deelnemer aan de klimaattafel voor landgebruik en specifiek veenweidegebieden.- Willemien Koning-Hoeve, Statenlid Noord-Holland voor het CDA met zelf een melkveebedrijf
- Dirk Wijnker, werkzaam bij Alfa Accountants en betrokken bij agrarische verenigingen en studieclubs.

Willemien Koning benadrukte de noodzaak om aan tafel te komen en mee te praten. Op het Provinciehuis werken mensen die behoefte hebben aan informatie direct van betrokkenen.

Remco Smit, een van de initiatiefnemers vertelde in een interview waarom het nodig is dat boeren zich verenigen en gezamenlijk ondersteuning zoeken. Doel van de vereniging is namelijk dat er met de boeren in plaats van over de boeren wordt gesproken. Er is heel veel onrust onder de boeren over de wetlands waarbij het de bedoeling is dat delen van hun grondgebied onder water komt te staan. Onduidelijk is hoe dit meer weidevogels moet trekken, en dit terwijl de boeren al veel doen aan natuurbehoud. Minder weidevogels komt volgens hen ook door de toename van de vossen en de ganzen. Een andere boer, Knip, is een van de vier boeren die is bezocht door de provincie om te praten over het afstaan van grond. De provincie wil niet met de boeren gezamenlijk om de tafel maar per bedrijf. Dit vinden de boeren vreemd. Zij willen vooral duidelijkheid over hun toekomst, ook in verband met opvolging door de nieuwe generatie die ook massaal aanwezig was tijdens deze avond in De Bierderij.

Tijdens de raadsvergadering werd er nog over onteigening van grond gesproken als de boeren niet willen meewerken maar de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst over de wetlands is uitgesteld, waarbij dit – naast alle andere mogelijke maatregelen - nog onzeker is. Eerder is gesproken met de boeren, op een avond in het gemeentehuis, maar de gemeente kon de boeren toen niet voldoende informeren. Met het oprichten van de Vereniging Behoud Boeren Waterland e.o. hopen de boeren onder andere dat zij in het vervolg als serieuze gesprekspartner bij overleggen worden uitgenodigd.


PIM was bij de bijeenkomst in De Bierderij. Ons verslag van de avond is tot en met dit weekend elke dag om 13.00 en 19.00 uur te bekijken.

Foto's: Jaap Wals Fotografie

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services