Het kloppend hart van Waterland
Live

Cursus ‘Politiek Actief’ is voor iedereen interessant

Gepubliceerd: Zondag 18 juli 2021 13:04

Cursus ‘Politiek Actief’ is voor iedereen interessant

Foto: Pieter Pereboom

De gemeente Waterland kwam medio mei 2021 met het bericht dat je je kon inschrijven voor de cursus ‘Politiek Actief’. Twaalf inwoners van Waterland hebben zich meteen ingeschreven bij cursusleider en raadsgriffier Philip Greep . Zij hebben daar zeker geen spijt van gehad. In het najaar wordt de cursus herhaald.

De cursus is bedoeld voor iedereen die wel interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook inwoners, jong en oud, die wel eens willen weten wat er allemaal gebeurt binnen de gemeentelijke organisatie zijn van harte welkom. Tijdens de cursusavonden is er voldoende ruimte om, over zaken die nog onduidelijk zijn, vragen te stellen. Deelnemen aan de cursus was kosteloos, geheel vrijblijvend en vond plaats op vier avonden in de Raadszaal van het gemeentehuis op, vanzelfsprekend, corona-afstand.

Wat doet de gemeente? Hoe gaat de besluitvorming binnen de gemeente in zijn werk? Wat doet een raadslid? Wat is het verschil tussen raad en college van Burgemeester & Wethouders? Op deze vragen - en meer! - werd antwoord gegeven aan de deelnemers van de cursus. Naast veel informatie was er ook een ontmoeting met raadsleden en kwamen ambtenaren uit de gemeente wat vertellen over de werkzaamheden binnen hun teams.

De eerste avond kwam er onder andere een stukje staatsrecht voorbij, uitleg over de Gemeentewet, gemeentebestuur en ambtelijke organisatie. Naast Philip Greep waren burgemeester Marian van der Weele en gemeentesecretaris Erich Dijk aanwezig.

Op avond nummer twee kwamen raadsleden Harm Scheepstra, Simon Verbeek, Petra van Lint en Vincent Koerse met informatie. Onderwerpen als gemeenteraadsverkiezingen, besluitvormingsprocedure en invloed van de gemeentepolitiek kwamen voorbij. Tevens deelden de aanwezige raadsleden hun ervaringen met de cursisten.

Op de derde cursusavond kwam de bedrijfsvoering van de gemeente Waterland aan bod. Medewerkers van de teams financiën, sociaal domein, ruimte en buitendienst vertelden over hun werkzaamheden en wat er allemaal bij komt kijken.

Het fysiek bijwonen van een raadsvergadering, was door de corona-maatregelen helaas niet mogelijk. Maar via de stream van de gemeente Waterland en de lokale Omroep PIM, konden de cursisten de voorbereidende vergadering van donderdag 24 juni en de raadsvergadering van 1 juli goed volgen.

De laatste avond beantwoordden burgemeester Marian van der Weele en raadsgriffier Philip Greep de antwoorden van de aan hen voorgelegde vragen over de twee gevolgde online-vergaderingen. Na het uitreiken van de certificaten van deelname en het maken van een groepsfoto, kwam er een einde aan deze eerste versie van ‘Politiek Actief’.

Zoals reeds gemeld, wordt deze cursus in het najaar herhaald. Een van de deelnemers: "Als de mogelijkheid wordt gegeven om je aan te melden: GEWOON DOEN!"

Tekst en foto's: Pieter Pereboom / www.MarkerNieuws.com

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services