Het kloppend hart van Waterland
Live

Curator: "Hoorne Vastgoed is geen eigenaar Galgenriet 1-4"

Gepubliceerd: Woensdag 09 augustus 2017 21:49

Curator:

Omroep PIM sprak op woensdag 19 juli met de heer Wolters uit Monnickendam. De heer Wolters heeft in open brief aan de gemeente opgeroepen om een integriteitsonderzoek te starten naar Hoorne Vastgoed BV. De heer Wolters bediscussieerde de rechtmatigheid van de verkoop van de panden van Fortress Vastgoed Participaties BV naar Hoorne Vastgoed BV aangezien deze panden onrechtmatig zouden zijn onttrokken aan een failliete boedel.

Omroep Pim heeft contact gezocht met de curator inzake het faillissementsdossier bij Fortress Vastgoed Participaties BV en gevraagd naar een reactie. De curatoren stellen zich schriftelijk op het standpunt dat de persoon die in het Kadaster staat ingeschreven als eigenaar, geen eigenaar is.
 
De reden daarvoor is dat curatoren niet hebben kunnen vaststellen dat een rechtsgeldige overeenkomst aan de overdracht van het onroerend goed aan de thans ingeschrevene ten grondslag ligt. Dat zou betekenen dat het onroerend goed nog steeds eigendom is van Fortress Vastgoed Participaties en niet van Hoorne Vastgoed. Omdat laatstgenoemde het daarmee niet eens is, zal de zaak naar verwachting aan de rechter moeten worden voorgelegd voor een beslissing. Dat kan nog geruime tijd gaan duren.

De heer Wolters is door de gemeente uitgenodigd voor een bezwaarcommissie te komen om zijn argumenten nader toe te lichten. Onduidelijk is wat de consequenties zijn van deze ontwikkelingen voor de komst van een supermarkt en de Bierderij.

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services