Het kloppend hart van Waterland
Live

Commissie Mobiliteit en Wonen brengt werkbezoek aan Broek in Waterland

Gepubliceerd: Zondag 22 februari 2015 14:45

Commissie Mobiliteit en Wonen brengt werkbezoek aan Broek in Waterland

Op maandag 16 februari heeft de Commissie Mobiliteit en Wonen een werkbezoek gebracht aan Broek in Waterland op uitnodiging van de Dorpsraad.

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van de provincie Noord-Holland op 24 november van vorig jaar heeft de Dorpsraad Broek in Waterland de werkgroep Samenwerkingsverband Tunnel Waterland opgericht. Deze werkgroep werkt aan een creatieve structurele oplossing van de overlast van de N247 met een onderdoorgang door Broek.

Een grote meerderheid van de inwoners van Broek in Waterland wil af van de overlast van de N247 die hun dorp dwars door midden snijdt. Ze willen een tunnel en geen derde asfaltbaan door het dorp. "De huidige plannen van de provincie gaan ten koste van de leefbaarheid in ons dorp. Ze staan haaks op de eigen uitgangspunten van de Stuurgroep (gebruik huidige infrastructuur, leefbaarheid en verkeersveiligheid). De voorgestelde aanleg van een busstrook vanaf de Eilandweg naar de bushalte in het dorp door Broek lost de bereikbaarheid in Waterland niet op, is slecht voor de leefbaarheid en de veiligheid. Nu al gaan 22.000 auto’s per werkdag door het dorp, waarvan 4000 vrachtauto’s. Dat worden er al alleen maar meer de komende jaren."

De werkgroep heeft de Commissie Mobiliteit en Wonen uitgenodigd om op locatie te komen kijken naar de problemen die er spelen. Na een wandeling richting de N247 en een uitleg over de plannen van de werkgroep, en werden de plannen verder toegelicht in het Broeker Huis.

De uitkomst is dat de partijen op 2 maart een motie indienen voor onderzoek naar een echt leefbare en duurzame oplossing voor het verkeer door het dorp via de N247, via een onderdoorgang. Die ook betaalbaar is.

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services