Het kloppend hart van Waterland
Live

College vraagt gemeenteraad om 5,5 miljoen extra voor Galgeriet

Gepubliceerd: Zondag 31 maart 2019 12:51

College vraagt gemeenteraad om 5,5 miljoen extra voor Galgeriet

In de raadsvergadering van aankomende donderdag zal de gemeenteraad praten over het voorstel van het college om 5,5 miljoen euro extra te investeren in de ontwikkeling van het Galgeriet. 500.000 euro van dat bedrag zijn voorbereidingskosten, en 5 miljoen euro is nodig voor het uitkopen van bedrijven die er nu nog zitten.

In 2018 stelde de raad al een bedrag van 4 miljoen euro beschikbaar. Van dat bedrag is nu 2,9 miljoen euro gebruikt om Slot Jachtbouw en Autobedrijf J. van der Lingen uit te kopen. In het raadsvoorstel valt te lezen: "Een aantal bedrijven heeft inmiddels ook te kennen gegeven hun eigendommen te willen verkopen en hierover in onderhandeling te willen gaan met de gemeente. Het budget wat in 2018 beschikbaar is gesteld door uw raad is niet toereikend om de aankopen van deze bedrijven te kunnen bekostigen.Van het beschikbaar gestelde budget resteert nog een bedrag ad. € 1.100.000,--. Op basis van taxaties en de onderhandelingen die worden gevoerd verwachten wij dat er een bedrag ad. € 5.000.000,-- noodzakelijk is om de bedrijven te kunnen kopen."

Met de extra investering komt het totaal geïnvesteerde bedrag van de gemeente Waterland in het project Galgeriet op zo'n 10 miljoen euro. Dit bedrag wordt mogelijk in de toekomst nog hoger. "Met een aantal bedrijven en eigenaren in het gebied vindt nog gesprekken plaats. Daarvan is nu de verwachting dat deze niet op korte termijn aan gaan geven dat zij hun eigendommen gaan verkopen. Als dat wel aan de orde komt en de gemeente tot aankoop van deze eigendommen overgaat, dan is hiervoor een nieuw krediet noodzakelijk. Over de besluitvorming hierover wordt uw raad geïnformeerd."

De raadsvergadering is donderdag 4 april vanaf 19.15 uur LIVE bij PIM te volgen.

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services