Het kloppend hart van Waterland
Live

College staat positief tegenover plannen nieuw gemaal Katwoude

Gepubliceerd: Woensdag 04 juni 2014 17:39

College staat positief tegenover plannen nieuw gemaal Katwoude

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het college gevraagd om de mogelijke bouw van een gemaal aan de N247 tussen Monnickendam en Katwoude planologisch mogelijk te maken. Het college staat daar positief tegenover.

Het nieuwe gemaal is hard nodig om de waterstand op peil te houden. Zonder nieuw gemaal ontstaat onvermijdelijk wateroverlast. Noodzaak gemaal In de studie Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier is aangetoond dat nabij Monnickendam een nieuw gemaal nodig is, onder andere doordat het Markermeer, het IJsselmeer, het Noordzeekanaal en de Waddenzee steeds meer water krijgen te verwerken. Zonder gemaal stijgt het water en ontstaat wateroverlast voor de naaste omgeving van deze wateren. De procedure Om het nieuwe gemaal mogelijk te maken wordt een nieuw (postzegel)bestemmingsplan voorbereid en in procedure gebracht. Het college gaat ervan uit dat het bestemmingsplan en de benodigde vergunningen, vanwege het algemeen belang dat daarmee is gediend, kunnen worden verleend. Daarna kan met de realisatie worden gestart. Afhankelijk van het draagvlak voor dit plan zal dat nog ten minste een jaar beslag nemen. Bron: gemeente Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services