Het kloppend hart van Waterland
Live

College legt gemeenteraad twee opties voor bestuurlijke vernieuwing voor

Gepubliceerd: Vrijdag 04 oktober 2019 19:46

College legt gemeenteraad twee opties voor bestuurlijke vernieuwing voor

Foto: Nico Oussoren

Het college van de gemeente Waterland heeft een besluit genomen over bestuurlijke vernieuwing. Na de eerste drie fases met overleg en participatie met de burgers over mogelijke fusie, ambtelijk samenwerken met een of meer andere gemeenten of zelfstandig blijven als Waterland, heeft het college een standpunt ingenomen. Dit is op vrijdag 4 oktober gedeeld met de raadsleden en vervolgens met de pers. Omroep PIM was bij de persbijeenkomst in het gemeentehuis.

Wethouder Ton van Nieuwkerk legde uit dat het college alles heeft overwogen. De gesprekken met de mensen tijdens de bijeenkomsten en de ingezonden formulieren. Er waren diverse opties met omliggende gemeenten mogelijk en ze hebben vooral de draagkracht onder de bevolking en de uitvoerbaarheid laten mee wegen. Het college kwam tot twee opties met voorkeur voor optie 1:
1. een besluit tot een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en Landsmeer per 1-1-2023
2. zelfstandig blijven en het nemen van de financiƫle verantwoordelijkheid door het structureel beschikbaar stellen van een bedrag van 1 miljoen euro voor versterking van het ambtelijk apparaat (personeel) en ICT.

Zowel onder de bewoners als in de fracties lopen de meningen uiteen. Ook binnen het college, zo legde de wethouder uit na een vraag over consensus. Die was er niet binnen het college.

Tijdens de verkiezingen was alleen PvdA voorstander van fusie. GroenLinks wilde wel zelf een partner kunnen uitkiezen als onder dwang van de provincie gefuseerd moest worden. De andere partijen wilden zelfstandig blijven. Ten tijde van de coalitievorming is besloten dat tijdens deze regeerperiode een besluit moet komen over versterking van het bestuur. Fusie of zelfstandig blijven. Tijdens het hele proces heeft de provincie de verplichting tot fusie ingetrokken. De wethouder van het CDA was geen voorstander van dit concept-besluit lichtte Van Nieuwkerk toe.

De gemeenteraad bespreekt het collegevoorstel voor het eerst in zijn vergadering van 12 december 2019.

Na de toelichting van Van Nieuwkerk volgde nog vragen. Hoe ziet gemeente Edam-Volendam de fusie? Na het besluit van de gemeenteraad zal het college het besluit in het geval van de keuze voor bestuurlijke fusie voorleggen aan Edam-Volendam en de tijd geven tot 1 februari 2020. Eind 2019 zal dus niet gehaald worden om een knoop door te hakken in onze gemeente. Ook over de kosten van 1 miljoen bij zelfstandigheid, om hoeveel extra ambtenaren gaat het dan en er zullen toch ook kosten komen bij een fusie, is gesproken. Het bedrag van 1 miljoen staat nog ter discussie tijdens de besprekingen over de begroting.

Bij de persbijeenkomst zaten ook twee mensen van WaterlandNatuurlijk, Yvonne Gras en Harm Scheepstra. En van de PvdA was Petra van Lint aanwezig. WN wil graag zelfstandig blijven en gaat experts vragen om toelichting te geven, zoals bij gemeente Harlingen. PvdA had graag de fusie aangegaan met Amsterdam, dus daar zullen met de achterban ook nog gesprekken gevoerd moeten worden.

Op 14 oktober wordt alles nog eens toegelicht in het Mirror Paviljoen. Dit is een openbare avond voor alle Waterlanders. Wordt vervolgd! Meer informatie hierover vindt u op de site van de gemeente onder de kop Bestuurlijke Vernieuwing.

U kunt het verslag van de persconferentie en onze interviews na afloop de komende week elke dag om 13.00 en 19.00 uur bekijken op PIM.

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services