Het kloppend hart van Waterland
Live

CDA Waterland: onderzoek naar ontsluitingsweg dorpskern Marken

Gepubliceerd: Dinsdag 10 maart 2015 20:15

CDA Waterland: onderzoek naar ontsluitingsweg dorpskern Marken

De Eilandraad Marken heeft in samenwerking met de Marker bevolking een ‘Visie voor Marken op de Toekomst’ opgesteld. In deze visie komt ook de verkeersproblematiek in de dorpskern aan de orde. De Eilandraad verzoekt de gemeente om de mogelijkheid van eenrichtingsverkeer in de oude bebouwde kom te onderzoeken en daarin een aanvullende nieuwe ontsluitingsweg naar de dorpskern van Marken mee te nemen.

In een motie stelt het CDA Waterland het college van B&W voor dit onderzoek uit te voeren en uiterlijk in december 2015 terug te koppelen naar de gemeenteraad. Deze motie zal in de raadsvergadering van 12 maart 2015 worden ingediend.

Toelichting:

Tijdens de bouw van cafetaria ‘De Verkeerde Wereld’ aan de Buurterstraat in 2006 is een tijdelijke bouw weg met een lengte van 180 meter vanaf het parkeerterrein op Marken aangelegd. Daarmee werd de oude bebouwde kom gevrijwaard van zwaar verkeer en veel verkeersoverlast.

In aansluiting hierop heeft het CDA Waterland in samenwerking met de Eilandraad een verkeersplan opgezet met een permanente ontsluitingsweg in combinatie met aanpassing van de verkeerscirculatie. In publieke bijeenkomsten van de Eilandraad bleek er op Marken een breed draagvlak voor deze opzet aanwezig. In 2008 is het plan gepresenteerd aan het toenmalige college van B&W en de raad. Tot een vervolg heeft dit, mede door een bestuurscrisis daarna, niet geleid.

In de raadsvergadering van 5 maart jl. heeft de ‘Visie voor Marken op de Toekomst’ raadsbreed waardering en instemming gekregen. Het CDA Waterland is van mening dat wie A zegt ook B moet zeggen. Daarom stelt het CDA in een motie voor het door de Eilandraad gevraagde onderzoek ook daadwerkelijk in 2015 uit te voeren.

Bron: CDA Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services