Het kloppend hart van Waterland
Live

CDA Waterland kiest voor zelfstandigheid

Gepubliceerd: Maandag 07 oktober 2019 09:21

CDA Waterland kiest voor zelfstandigheid

Het CDA Waterland kiest op dit moment voor een zelfstandige gemeente boven een niet toekomstbestendige fusie met Landsmeer en Edam-Volendam. Dat is de conclusie van bestuur en fractie op basis van onderzoeken, documentatie en de openbare discussies eerder dit jaar binnen de gemeente met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden.

Argumenten
De argumenten voor dit standpunt zijn dat voorlopig een onontkoombare noodzaak tot fusie ontbreekt: de dienstverlening en voorzieningen worden door inwoners over het algemeen goed gewaardeerd en een fusie leidt niet per definitie tot een beter bestuur en/of een betere financiële positie. Belangrijke argumenten voor de afweging zijn: deze dienstverlening aan de inwoner in stand houden nu en in de toekomst met alle uitdagingen die op ons afkomen. En een sterke speler in de regio zijn. Het CDA Waterland verwacht deze twee aspecten beter te kunnen uitvoeren als zelfstandige gemeente.

Grondige studie
Woordvoerder bestuurlijke toekomst Bert Enderink: ‘Een ieder weet dat deze kwestie voor onze partij een zwaarwegende is. Onze achterban, maar ook de overige inwoners zijn verdeeld. In tegenstelling tot wat velen dachten hadden wij echt nog geen standpunt ingenomen en hebben wij pas recent na een grondige studie ons standpunt bepaald. Die keuze is dat volgens het CDA Waterland de beperkte, onzekere voordelen van een fusie met Landsmeer en Edam-Volendam niet opwegen tegen de inspanningen en energie die een dergelijke fusie vraagt. Een gedegen lange termijnvisie ontbreekt en tegelijkertijd is een bestuurlijke fusie wel een onomkeerbare stap.’

Impuls voor de ambtelijke organisatie
Fractievoorzitter Simone Boogaard vult aan dat ‘de ambtelijke organisatie een impuls nodig heeft, kwalitatief en kwantitatief en ongeacht de keuze voor zelfstandigheid of fusie. Er zijn op dit moment veel eenpitters binnen de organisatie en dat maakt je kwetsbaar. Zodra de raad een besluit heeft genomen zal de raad een plan van aanpak moet worden voorgelegd voor het versterken van de organisatie. Daar hebben wij ook zeker ideeën over; zoals samenwerken op belangrijke strategische thema’s als bereikbaarheid en uitbesteden aan de markt daar waar kan. Wij begrijpen ook dat hier middelen voor nodig zijn. Dit zal ook zo zijn wanneer er een bestuurlijke fusie komt. Dan heb je ook nog te maken met een periode van improductiviteit. Een keuze voor een krachtige, zelfstandige gemeente Waterland is pas kansrijk als alle partijen bereid zijn om te investeren in de organisatie.’

Voor de CDA fractie is het duidelijk: over de bestuurlijke toekomst wordt verschillend gedacht en dat maakt een besluit niet eenvoudig. De komende maanden zal na consultatie van inwoners op 14 oktober en de discussie in de raad deze winter een besluit vallen. Voor het CDA Waterland is het cruciaal dat te maken keuze kansrijk is. Dit zal dus ook afhangen van de andere partijen in de raad.

 

Bron: CDA Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services