Het kloppend hart van Waterland
Live

CDA Waterland: 'Afmeerverbod Vesting Monnickendam opheffen'

Gepubliceerd: Zondag 08 november 2015 12:33

Op 15 oktober 2013 besloot het college van B&W om vanaf 1 november 2013 het innemen van een ligplaats in de Zesstedenvaart langs de Vesting in Monnickendam te verbieden.

Sindsdien geldt dit verbod elk jaar tussen 1 november en 31 maart. Het verbod dupeert een flink aantal inwoners die vaak al jarenlang een ligplaats langs de Vesting innemen. CDA Waterland vindt het verbod niet te rechtvaardigen. Niet valt te verklaren waarom in de zomermaanden wel mag worden afgemeerd en in de winterperiode niet.

Het verbod heeft tot gevolg gehad dat een aantal boten in de winterperiode nu een ligplaats inneemt in de grachten van de binnenstad van Monnickendam. Daar treedt een verdringingseffect op.

CDA- fractievoorzitter Simon Verbeek: “In de vorige winterperiode waren de werkzaamheden van de provincie voor de aanleg van een beschoeiing in volle gang. Daardoor was een voorstel tot het opheffen van het afmeerverbod toen niet zinvol. Nu is dat wel het geval. Het is willekeur dat elders in het stedelijk water afmeren in de winter is toegestaan, behalve langs de Vesting.”

Het CDA Waterland zal in de raadsvergadering van 12 november een motie indienen om het afmeerverbod op te heffen. In de motie wordt het college van B&W verzocht om het aanwijzingsbesluit APV gemeente Waterland 2013 van 15 oktober 2015 in te trekken en daarmee het afmeren weer toe te staan.

Bron: CDA Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services